گزارش جالب توجه مرکز پژوهش های مجلس در مورد حجاب
سرپوش و به نقل از مرکز پژوهش های مجلس،نتایج یک پژوهش که از سوی مجلس شورای اسلامی،با افزایش تحصیلات ، میزان حجاب زنان کاهش می یابد، تأهل تأثیر قابل ملاحظه ای در

آکاایران: گزارش جالب توجه مرکز پژوهش های مجلس در مورد حجاب

آکاایران: گزارش جالب توجه مرکز پژوهش های مجلس در مورد حجاب

با افزایش تحصیلات ، میزان حجاب زنان کاهش می یابد، تأهل تأثیر قابل ملاحظه ای در تغییرات پوششی زنان جامعه ندارد.

به گزارش سرپوش و به نقل از مرکز پژوهش های مجلس، نتایج یک پژوهش که از سوی مجلس شورای اسلامی انجام شده است نشان می دهد که تعریف عرفی از حجاب بر تعریف شرعی آن پیشی گرفته و بیشتر افراد تلقی عرفی از حجاب دارند.

 

در این گزارش که مرکز پژوهش های مجلس انجام داده است ضمن اشاره به اینکه تنها ۳۵ - ۴۵ درصد افراد موافق مداخله کنونی و ورود دولت به مساله حجاب هستند، می نویسد: نتایج نشان می دهد دامنه ۶۰ تا ۷۰ درصدی از زنان جامعه در گروه محجبه های عرفی (بدحجاب با تعریف شرعی) قرار دارند که از این میان ۱۰-۱۵ درصد در وضعیت حاد و یا به عبارتی بدحجاب هنجارشکن بوده و سایر افراد در گروهی هستند که میتوان آنها را دارای حجاب عرفی و یا بدحجاب معمولی تلقی کرد.

 

۳۰ تا ۴۰ درصد از زنان نیز در گروه باحجاب ها قرار دارند که از این میان حدود ۱۳درصد به صورت سنتی حجاب خود را رعایت می کنند و مابقی زنان باحجاب از شیوه های نوینِ حجاب، از قبیل چادرملی و... استفاده می کنند. بنابراین تقریبا ۷۰ درصد از زنان جامعه در قشر خاکستری قرار دارند.

 

همچنین در این گزارش به رابطه تحصیلات و حجاب نیز پرداخته است. در بخشی از گزارش آمده است: «تحصیلات» رابطه معنادار و مثبتی با بدپوششی زنان دارد و با افزایش تحصیلات میزان حجاب زنان کاهش می یابد.

 

نتایج تغییرات پوششی در «مشاغل متفاوت» نشان می دهد که ۳ گروه از افراد، یعنی زنان بیکار، محصل ها و کارمندان شرکتهای خصوصی جزء گروههای آسیب دار هستند؛ در میان شاغلان نیز کارمندهای شرکتهای خصوصی، بازاریها، کارگران و فعالان رسانه ای بیشترین آمار بدپوششی را دارند.

 

بررسی رابطه «وضعیت تأهل» و میزان حجاب نشان می دهد، متغیر تأهل تأثیر قابل ملاحظه ای  در تغییرات پوششی زنان جامعه ندارد و اختلاف بین زنان مجرد و متأهل بدحجاب جامعه، تقریباً ۱۰ درصد است.

 

متن کامل گزارش-دانلود کنید

 

.

منبع : sarpoosh.com

منبع : بخش اخبار آکانیوز آکاایران
برچسب :