روزنامه اعتماد در مقاله ای به بررسی بی تاثیر بودن سریال معمای شاه پرداخت.

اگر سریال معمای شاه خوب بود

اعتراضات اخیر کشور و بروز شعارهایی خاص در آن سبب ساز شده روزنامه اصلاح طلب «اعتماد» در تحلیلی با عنوان «اگر سریال معمای شاه خوب بود» بکوشد با کنار هم قرار دادن ضعف کیفی سریال «معمای شاه» و قوت مستندهای تاریخ نگارانه شبکه های ماهواره ای، از نقش «معمای شاه» در بروز شعارهای خاص اعتراضی بگوید.
متن تحلیل «اعتماد» را بخوانید:
گفتنش که فایده ای ندارد اما چه می توان کرد؟ جام می و خون دل هر یک به کسی دادند. فعلا که در دایره قسمت برای ما کاری جز خون دل خوردن تعریف نکرده اند. روزی که نوشتیم «معمای شاه» حیف و مال بیت المال بود و قتلگاه ذوق و فرهنگ و هنر، نخستین واکنش سیاست زدگان مدافع این سریال شلیک دشنام ها و تهمت هایی بود که در این سال ها سکه رایج بازار دین فروشی است. منتقدان را به حمایت از سلطنت طلبی متهم کردند و مدافعان آن سریال کذایی را در شمار مدافعان از ارزش های انقلاب نشاندند. همان روزهایی که خواجگان در بند نقش ایوان به شاهکار خود فخر می فروختند در آن سوی آب کسانی بودند که حقیقتا دل در مهر خاندان سلطنت داشتند.
اگرچه بودجه ای که در اختیار آنان بود در مقابل ریخت و پاش های دوستان انقلابی ما هیچ و کم از هیچ بود اما ذره ای در وظایف ضدانقلابی خود کوتاهی نکردند. آنها نمی توانستند سریال های پر زرق و برق بسازند اما به قدر وسع خود کوشیدند و مستندهایی اگرچه کاملا یکسویه و جهت دار اما جذاب ساختند.
روزگار گذشت و گذشت تا اینکه حوادث چند روز گذشته پیش آمد. ناگهان در هیاهوی اعتراضات شعارهایی در ستایش خاندان پهلوی شنیده شد. باور کردنی نبود. طبق معمول عده ای این شعارها را به شرق و غرب عالم نسبت دادند و خیال خودشان را راحت کردند. اما آنان که عالم را صرفا از پشت شیشه کبود سیاست نمی نگریستند حدس و گمان های دیگری داشتند.
میوه «معمای شاه» و آن مستندها حالا رسیده بود. بچه های دهه هفتاد و شصت هیچ خاطره ای از «معمای شاه» نداشتند و جز آن تصنیف تیتراژ هیچ چیزی از آن سریال در خاطر نداشتند. اما همه آن مستندها را باور کرده بودند. شما می توانید بگویید این عده که تو از آنها سخن می گویی مشتی فریب خورده و مزدورند. من اما می گویم اگر سریال «معمای شاه» کارش را به درستی انجام داده بود اوضاع از اساس طور دیگری بود.

گردآوری: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
seemorgh.com/culture
منبع: روزنامه اعتماد/cinemajournal.ir

.

منبع : seemorgh.com