مجری زن

باید اذعان کرد که نفوذ اخبارگوهای صدا و سیما در دستگاه ورزش کشور به شدت در حال رشد می باشد.

بعد از غیبت‌های طولانی صغری نژادنایبی نایب‌رئیس بانوان، فدراسیون والیبال مذاکراتش را با چند گزینه برای جایگزینی وی آغاز کرده است.زهره میرسپاسی گوینده خبر یکی از گزینه‌هاست که فدراسیون با او وارد مذاکره شده است!

شایان ذکر است که این اخبارگوی صدا و سیما حوزه خبرگویی اش نیز ورزشی نبوده است و جز یکی دو پست مشاوره ورزشی، سابقه خاص مدیریت ورزشی به خصوص در رشته والیبال ندارد.

فدراسیون والیبال پیش از این هم با چند گزینه مذاکره کرده بود. محمدرضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال از معرفی نایب‌رئیس تا قبل از پایان سال خبر داده بود. والیبال بانوان ایران در سال در دو رقابت مهم آسیایی باید حضور پیدا کند در حالی که هنوز نایب‌رئیس ندارد.منبع : ritmezendegi.com