آکاایران: شعر زیبای خواب مادرم برای کودکان

آکاایران: شعر کودکانه ” خواب مادرم ” برای کودکان سه ساله و بزرگتر در سنین مهد کودک را در ادامه این پست بخوانید:
 
 
مامانم می گفت:
خواب می دیدم بچه شدم
مثل گل باغچه شدم
 
***
پیرهن چین چین پوشیدم
دنبال توپم دویدم
 
***
 
اما وقتی بیدار شدم
دیدم که بچه نیستم
یک گل باغچه نیستم
 
***
 
خودم یه بچه دارم
گل توی باغچه دارم
 
***
 
بچه ی من گل منه
قمری و بلبل منه
 

منبع :