آکاایران: مؤذنی با صدایی بد اذان می گفت. روزی یک یهودی برای او هدیه ای آورد و گفت: این هدیه را از من بپذیر.

مؤذن با تعجب پرسید: چرا؟ یهودی گفت: تو خدمت بزرگی به من کرده ای! مؤذن گفت: من؟! چه خدمتی به تو کرده ام! یهودی پاسخ داد: دختری دارم که مدتی به اسلام تمایل پیدا کرده بود و از وقتی تو به این شکل آمدی و اذان می گویی، دیگر قید مسلمان شدن را زده است.

منبع :