آکاایران: همواره این را به خاطر بسپار که اگر هدفهایت به دیگری صدمه بزند ، هم به صلاح خودت و هم به صلاح دیگران است که از آنها بر حذر بمانی. مارک فیشر

 

  ********** جملات مارک فیشر **********

 

هنگامی که تخیلات و منطق در ضدیت با هم قرار بگیرند تخیلات پیروز میشوند. مارک فیشر

 

  ********** جملات مارک فیشر **********

 

اگر نمیدانی به کجا میروی به هیچ کجا نخواهی رسید . مارک فیشر

 

  ********** جملات مارک فیشر **********

 

برای شروع باید باور داشته باشی که می توانی، سپس با اشتیاق تلاش کنی. مارک فیشر

 

  ********** جملات مارک فیشر **********

 

افراد موفق هیچ وقت اجازه نمیدهند که شرایط آزارشان دهد .مارک فیشر

 

  ********** جملات مارک فیشر **********

 

افرادی که زمان را در انتظار شرایط عالی از دست میدهند هرگز موفق نمیشوند. مارک فیشر

 

  ********** جملات مارک فیشر **********

 

برای شروع باید باور داشته باشی که میتوانی سپس با اشتیاق شروع کنی.مارک فیشر

 

  ********** جملات مارک فیشر **********

 

ترس باعث میشود تا بسیاری از مردم به رویاهایشان نرسند . مارک فیشر

 

  ********** جملات مارک فیشر **********

 

زندگی دقیقا به ما ان چیزی را میدهد که به دنبالش هستیم .مارک فیشر

 

  ********** جملات مارک فیشر **********

 

زندگی آماده است تا بسیار بیشتر از انچه تصورش را میکنید به ما بدهد.مارک فیشر

 

  ********** جملات مارک فیشر **********

 

تنها کسانی میتوانند کارهای بزرگی انجام دهند که به قدرت ذهن ایمان دارند. مارک فیشر

 

  ********** جملات مارک فیشر **********

 

همواره بخاطر بیاور که در اوجی معین دیگر ابری نیست.
اگر زندگیت ابری است، به این دلیل است که روحت آنقدر که باید بالا نرفته است. مارک فیشر

 

  ********** جملات مارک فیشر **********

 

اگر به انچه انجام می دهی عشق بورزی،احتمال شکست صفر می شود. مارک فیشر

 

  ********** جملات مارک فیشر **********

 

اجازه نده ترس تو را فلج سازد . مارک فیشر

 

  ********** جملات مارک فیشر **********

 

افرادی که از ریسک کردن میترسند به جایی نمیرسند . مارک فیشر

 

  ********** جملات مارک فیشر **********

 

 هر ایده ای که ما داشته باشیم می تواند شکل ملموس بگیرد. مارک فیشر

 

  ********** جملات مارک فیشر **********

 

قهرمانی در وجود تو خفته است ٬ کافی است بیدارش کنی تا به بهترین خواسته هایت برسی. مارک فیشر

 

  ********** جملات مارک فیشر **********

 

راز هر هدف این است که هم جاه طلبانه باشد ، هم قابل دسترس. مارک فیشر

 

  ********** جملات مارک فیشر **********

 

مهمترین چیز تجسم موفقیت است . مارک فیشر

 

  ********** جملات مارک فیشر **********

 

فقط کافی است عزمت را جزم کنی و قدم اول را برداری . مارک فیشر

 

  ********** جملات مارک فیشر **********

 

اگر ناخوداگاه فکر کنی که بردن مسابقه حقت نیست ،میبازی . مارک فیشر

 

  ********** جملات مارک فیشر **********

 

با هر شکستی می بینی که شخصیت تو قوی تر و روحت تواناتر شده است. مارک فیشر
 

  ********** جملات مارک فیشر ********** 

اگر انسان نیروهای درونش را بشناسد , میتواند به رویاهایش واقعیت بخشد . مارک فیشر

 

  ********** جملات مارک فیشر **********

 

هر آنچه را که ذهن انسان به آن برسد و آن را باور کند , حتما تحقق میابد . مارک فیشر

 
  ********** جملات مارک فیشر **********

 

تجربه بهترین آموزگار است . مارک فیشر

 

  ********** جملات مارک فیشر **********

 

زندگی می خواهد بداند که شما از آن چه انتظاری دارید . مارک فیشر

 

  ********** جملات مارک فیشر **********

 

بسیاری از مردم وقتی چیزی می خواهند خیلی روی آن پافشاری نمی کنند .مارک فیشر

 

  ********** جملات مارک فیشر **********

 

تسلط بر سرنوشت و جامعه عمل پوشاندن به رویاها هدف نهایی زندگی است .مارک فیشر

 

  ********** جملات مارک فیشر **********

 

افرادی که صبر می کنند تا شرایط عالی از راه برسد هرگز کاری را شروع نمی کنند. زمان مطلوب برای شروع همین حالاست. مارک فیشر

 

  ********** جملات مارک فیشر **********

 

انسان بازتاب افکاری است که در ذهن نا خود اگاهش دارد.مارک فیشر

 

  ********** جملات مارک فیشر **********

 

باید از نوری که در درونت روشن است تغذیه کنی تا چنان بدرخشد که همه ان را ببینند. مارک فیشر

 

  ********** جملات مارک فیشر **********

 

برای ناراحت بودن ؛ خیلی وقت داری . پس چرا به فردا موکولش نکنی ؟! مارک فیشر

منبع :