آکاایران: گزیده ای از سخنان آموزنده پرمودا باترا را در ادامه مطالعه می کنید:

 

مشکلات خود را بر ماسه ها بنویسید و موفقیت هایتان را بر سنگ مرمر… پرمودا باترا

 

OoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoO

 

ذهن شما مانند کارخانه است. افکار شما مدیر تولید آن و نظرات دیگران مواد خام این کارخانه می باشد. پرمودا باترا

 

OoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoO

 

ناامید هرگز برنده نمی شود و برنده، هرگز ناامید نمی شود. پرمودا باترا

 

OoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoO

 

مهم نیست نردبان چقدر ارتفاع دارد. هر چیزی آغاز و پایانی دارد. انسان باید پله پله نردبان پیشرفت را طی کند و به همان سان بتواند به آسانی، از آن پایین بیاید. پرمودا باترا

 

OoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoO

 

برای دوست، مُردن آنقدر دشوار نیست که یافتن دوستی که ارزش این فداکاری را داشته باشد، دشوار است. پرمودا باترا

 

OoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoO

 

به یاد داشته باشید، خداوند به آنهایی کمک می کند که به خودشان کمک کنند. پرمودا باترا

 

OoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoO

 

فراموش نکنید که نخستین گام برای حل مسئله، دست به کار شدن برای حل آن است. پرمودا باترا

 

OoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoO

 

گاهی، یک نه به موقع، از صدها غم و اندوه جلوگیری می کند. پرمودا باترا

 

OoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoO

 

پایدارترین درختان با یک تبر عادی در ضربه ی صدم، سرانجام، بریده می شوند، ولی این، سبب نمی شود که بگوییم نود و نه ضربه ی دیگر، هیچ نقشی در کامیابی نداشته است. پرمودا باترا

 

OoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoO

 

از به زبان آوردن پرسش های نابخردانه هرگز نترسید؛ زیرا آسان تر از ارتکاب به کارهای نادرست و نابخردانه است. پرمودا باترا

 

OoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoO

 

همه در برابر پادشاه، برخورد و نگرش خوب و زیبایی داریم، ولی خوب بودن در برابر گدا، هنرمندی ست. پرمودا باترا

 

OoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoO

 

مهم نیست که چه اندازه می بخشید، مهم این است که چگونه می بخشید. پرمودا باترا

 

OoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoO

 

ما چون شادمان هستیم، لبخند نمی زنیم، بلکه شادمانیم، چون لبخند می زنیم. پرمودا باترا

 
OoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoO

 

تنها زمانی می توانیم دیگران را شاد کنیم که خود، به اندازه ی کافی شاد باشیم. پرمودا باترا

 

OoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoO

 

هنگامی که بخواهید سبب شادی باشید، بخشی از آن نیز به خود شما برمی گردد. پرمودا باترا

 
OoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoO

 

بشر، موجود جالبی ست؛ چیزی را که دارد، قدرش را نمی داند و دوستش ندارد و چیزی را که ندارد، می خواهد و در پی آن است. پرمودا باترا

 

OoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoO

 

پندار و اندیشه ای که شما در مورد خودتان دارید، بسیار مهم تر از پندار دیگران درباره ی شماست.پرمودا باترا

 

OoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoO

 

شما قهرمان خود هستید؛ شرافت شما بسیاری از قله ها را فتح خواهد کرد. پرمودا باترا

 

OoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoO

 

بزرگترین آتش های دنیا را می توان فقط با یک فنجان آب در زمان مناسب، خاموش کرد. پرمودا باترا

 

OoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoO

 

از کتاب، سلاحی بسازید تا در دوئل زندگی، پیروز شوید. پرمودا باترا

منبع :