آکاایران:  یک روز زندگی به روشن بینی ، بهتر از صد سال عمر در تاریکی است.

بودا

°.°.°.°.°.°.°.°جملات قصار بزرگان°.°.°.°.°.°.°.°.°

وجدان صدای خداوندی است.
لامارتین

°.°.°.°.°.°.°.°جملات قصار بزرگان°.°.°.°.°.°.°.°.°

نسبت به عمر خود بخیل تر باشید تا به درهم و دینار.
پیامبر اکرم (ص)

°.°.°.°.°.°.°.°جملات قصار بزرگان°.°.°.°.°.°.°.°.°

به نیکی گرای و میازار کس
ره رستگاری همین است و بس
فردوسی

°.°.°.°.°.°.°.°جملات قصار بزرگان°.°.°.°.°.°.°.°.°

اگر خاموش باشی تا دیگران به سخنت آرند ، بهتر که سخن گوئی و خاموشت کنند.
سقراط

°.°.°.°.°.°.°.°جملات قصار بزرگان°.°.°.°.°.°.°.°.°

میاسای از آموختن یک زمان
به دانش میفکن دل اندر گمان
فردوسی

°.°.°.°.°.°.°.°جملات قصار بزرگان°.°.°.°.°.°.°.°.°

آدمی ساخته ی افکار خویش است ، فردا همان خواهد شد که امروز می اندیشیده است.
موریس مترلینگ

°.°.°.°.°.°.°.°جملات قصار بزرگان°.°.°.°.°.°.°.°.°

کسی که واعظی درونی نداشته باشد ، موعظه های مردم سودی به او نمی رساند.
امام محمد باقر (ع)

°.°.°.°.°.°.°.°جملات قصار بزرگان°.°.°.°.°.°.°.°.°

دوست ندارم جوانی از شما را جز بر دو گونه ببینم؛ دانشمند یا دانشجو
امام صادق (ع)

°.°.°.°.°.°.°.°جملات قصار بزرگان°.°.°.°.°.°.°.°.°

آن را که خرد نیست ، ادب نیست.
امام حسین (ع)

°.°.°.°.°.°.°.°جملات قصار بزرگان°.°.°.°.°.°.°.°.°

هرگاه خداوند بخواهد کسی را خوار گرداند ، او را از علم و دانش بی بهره می سازد.
امام علی (ع)

°.°.°.°.°.°.°.°جملات قصار بزرگان°.°.°.°.°.°.°.°.°

کسانی که دیر قول می دهند ، خوش قول ترین مردم دنیا هستند.
ژان ژاک روسو

°.°.°.°.°.°.°.°جملات قصار بزرگان°.°.°.°.°.°.°.°.°

تنها فکر خوب داشتن کافی نیست ، اصل این است که آن را خوب به کار بریم.
رنه دکارت

°.°.°.°.°.°.°.°جملات قصار بزرگان°.°.°.°.°.°.°.°.°

اگر تو به کارهای خود قضاوت کنی ، احتیاج به قضاوت دیگران نخواهی داشت.
اسحاق نیوتون

°.°.°.°.°.°.°.°جملات قصار بزرگان°.°.°.°.°.°.°.°.°

رهایی و آزادی ، برآیند پرستش خرد است و دانایی.
ارد بزرگ

°.°.°.°.°.°.°.°جملات قصار بزرگان°.°.°.°.°.°.°.°.°

بسا یک خوردن ، از خوردن های زیادی جلوگیری می کند.
امام علی (ع)

 

°.°.°.°.°.°.°.°جملات قصار بزرگان°.°.°.°.°.°.°.°.°

غصه نیمی از پیری است.
امام علی (ع)

°.°.°.°.°.°.°.°جملات قصار بزرگان°.°.°.°.°.°.°.°.°

آدرس موفقیت : بزرگراه توکل ، بلوار آرامش ، خیابان آزاده
میدان عمل ، مجتمع نشاط ، واحد پشتکار ، پلاک ۲۰ ، منزل خوشبختی

°.°.°.°.°.°.°.°جملات قصار بزرگان°.°.°.°.°.°.°.°.°

هرگز از کسی که همیشه با من موافق بود ، چیزی یاد نگرفتم . . .
( دکتر علی شریعتی )

°.°.°.°.°.°.°.°جملات قصار بزرگان°.°.°.°.°.°.°.°.°

دریای طوفانی ، ناخدای لایق می سازد ، همیشه ممنون لحظات
سخت زندگی باش . . .

°.°.°.°.°.°.°.°جملات قصار بزرگان°.°.°.°.°.°.°.°.°

هدف ، یا تیک میخوره یا ضربدر ، مواظب اهداف خود باشید
چون هر هدفی ، تاریخ مصرفی داره . . .

°.°.°.°.°.°.°.°جملات قصار بزرگان°.°.°.°.°.°.°.°.°

نامم را پدرم انتخاب کرد ، و نام خانوادگیم را یکی از اجدام ،
دیگر بس است ، راهم را خودم انتخاب خواهم کرد

( دکتر علی شریعتی )

°.°.°.°.°.°.°.°جملات قصار بزرگان°.°.°.°.°.°.°.°.°

دوست برای آن است که نیازت را برآورد نه اینکه تهی بودنت را پر کند . جبران خلیل جبران

°.°.°.°.°.°.°.°جملات قصار بزرگان°.°.°.°.°.°.°.°.°

بهترین و حقیقی ترین دوستانم از تهی دستانند . توانگران از دوستی چیزی نمی دانند . موزارت

°.°.°.°.°.°.°.°جملات قصار بزرگان°.°.°.°.°.°.°.°.°

برای آنکه عمر طولانی باشد، باید آهسته زندگی کنیم. سیسرون . . .

°.°.°.°.°.°.°.°جملات قصار بزرگان°.°.°.°.°.°.°.°.°

ادب خویش را هیچ گاه فرو مگذار ، با وجود آنکه مورد ریشخند باشی . . .
یک روز زندگی به روشن بینی ، بهتر از صد سال عمر در تاریکی است.
بودا

°.°.°.°.°.°.°.°جملات قصار بزرگان°.°.°.°.°.°.°.°.°

دست سیاه را غالبا با دستکش سفید پنهان می دارند.
ضرب المثل اسپانیائی

°.°.°.°.°.°.°.°جملات قصار بزرگان°.°.°.°.°.°.°.°.°

گاه لازم است که انسان دیدگان خود را ببندد زیرا اغلب خود را به نابینائی زدن نیز نوعی خوشبختی است.
اسحاق نیوتن

°.°.°.°.°.°.°.°جملات قصار بزرگان°.°.°.°.°.°.°.°.°

برای اینکه انسان کمال یابد ، صدسال کافی نیست ، ولی برای بدنامی او یک روز کافی است.
ضرب المثل چینی

°.°.°.°.°.°.°.°جملات قصار بزرگان°.°.°.°.°.°.°.°.°

چاپلوسی هم گوینده و هم شنونده را فاسد می کند.
دیل کارنگی

°.°.°.°.°.°.°.°جملات قصار بزرگان°.°.°.°.°.°.°.°.°

بالاترین زرنگی ها ، پنهان کردن زرنگی است.
ضرب المثل انگلیسی

°.°.°.°.°.°.°.°جملات قصار بزرگان°.°.°.°.°.°.°.°.°

کران واقعی کسانی هستند که نمی خواهند بشنوند.
ضرب المثل آفریقائی

°.°.°.°.°.°.°.°جملات قصار بزرگان°.°.°.°.°.°.°.°.°

دوست کیفیتی است روحی ، که دو جسم را به هم می پیوندد و برای بقای دوستی ، دوستان باید فضیلت و ارزش یکدیگر را بشناسند و به دیده ی احترام بنگرند.
ارسطو

°.°.°.°.°.°.°.°جملات قصار بزرگان°.°.°.°.°.°.°.°.°

 آنچه والا بودن یک فرد را ثابت می کند کرده های او نیست ، چون بیخ و بن آنها معلوم نیست و معانی مختلفی دارند ، والایی در ایمان به هدف و آرمان است.
فردریک ویلهلم نیچه

°.°.°.°.°.°.°.°جملات قصار بزرگان°.°.°.°.°.°.°.°.°

 از خنده ی زیاد بپرهیزید که دل را می میراند.
امام علی (ع)

°.°.°.°.°.°.°.°جملات قصار بزرگان°.°.°.°.°.°.°.°.°

عاقل همه ی آنچه را که می داند نمی گوید ، ولی آنچه را که می گوید می داند.
ارسطو

°.°.°.°.°.°.°.°جملات قصار بزرگان°.°.°.°.°.°.°.°.°

با ارزش ترین چیز در زندگی این نیست که چه چیزهایی را داریم؛ بلکه این است که چه کسانی را داریم.
پائولو کوئیلیو

°.°.°.°.°.°.°.°جملات قصار بزرگان°.°.°.°.°.°.°.°.°

آنگاه که تقدیر نیست و از تدبیر کاری ساخته نیست ، خواستن اگر با تمام وجود تجلی کند ، پاسخ خود را خواهد یافت.
دکتر علی شریعتی

°.°.°.°.°.°.°.°جملات قصار بزرگان°.°.°.°.°.°.°.°.°

هرکه دل به دنیا بندد ، به سه خصلت دل بسته است:
۱- اندوهی که پایان ندارد
۲- آرزویی که بدست نیاید
۳- امیدی که به آن نرسد
امام صادق (ع)

منبع :