آکاایران: رمانتیسم دارای خصوصیات خیال انگیز و احساساتی است که آدمی را به سوی خود می کشاند، حال آنکه ناتورالیسم حتی در مهم ترین آثارش مانند آنچه در نوشته های زولا یافت می شود از اساس فاقد آن چیزی است که معمولا آدمی را به سوی خود می کشاند.
امتیاز خبر: 96 از 100 تعداد رای دهندگان 3200
روزنامه شرق - نادر شهریوری (صدقی): رمانتیسم دارای خصوصیات خیال انگیز و احساساتی است که آدمی را به سوی خود می کشاند، حال آنکه ناتورالیسم حتی در مهم ترین آثارش مانند آنچه در نوشته های زولا یافت می شود از اساس فاقد آن چیزی است که معمولا آدمی را به سوی خود می کشاند، با این حال وقتی «آسوموار»ی زولا در ١٨٧٧ منتشر شد تنها در عرض چند ماه سی وپنج بار چاپ شد، سروصدایی که «آسوموار» به وجود آورد مشابه همان هیاهویی بود که «بینوایان» دَه، پانزده سال قبل از آن به وجود آورده بود اما در ناتورالیسمِ «آسوموار» برخلاف رمانتیسم بینوایان حتی کمترین هوای پاک و سالم از اعماق جامعه، جایی که ژروِز ماکار در آنجا زندگی و کار می کند وزیدن نمی گیرد.

آکاایران: امیل زولا؛ راوی احساساتی زشتی ها و نکبت ها


این رمان زندگی مشقت بار زن رختشویی به نام ژروِز ماکار است که سرانجام در تنگدستی و بدبختی جان می دهد. زولا در «آسوموار» تمامی مضامین ناتورالیستی را یکجا گرد هم می آورد: فلاکت اقتصادی و اجتماعی، انحطاط جسمی و روحی، آزادشدن خوی حیوانی که درون انسان به مثابه حیوان اجتماعی وجود دارد و درنهایت درماندگی و استیصال دقیقا به معنای واقعی کلمه، که شاید فقط زولا می توانست آن را توصیف کند، جملگی مضمون پردازی های ناتورالیستی اند.
زولا در طرح اولیه داستانی درباره رژوِز قهرمان اصلی رمان «آسوموار» می نویسد، او باید سیمای دوست داشتنی داشته باشد، با خلق وخویی مهربان و احساساتی، زحمتکش و پرکار اما درنهایت محیط اجتماع او را در زیر چرخ دنده های خود نابود می کند. اما این تنها محیط اجتماعی نیست که گاه در موقعیتی نابرابر آدمی را لِه می کند. ناتورالیسم علاوه بر محیط به اصول دیگری نیز مقید است، انسان ناتورالیستی حیوانی است که رفتار و حتی سرنوشتش را سه پارامترِ محیط، وراثت و لحظه تعیین می کند.
 زولا بر این هر سه پارامتر که آنها را از «هیپولت تن» وام گرفته تأکید می کند و حتی مقوله «وراثت» را استخوان بندی رمان چند جلدی خود تحت عنوان تاریخی علمی از «خانواده روگن ماکار» در امپراتوری دوم قرار می دهد. برای روشن تر شدن مسئله می توانیم زندگی ژروِز در آسوموار را بررسی کنیم تا استخوان بندی و شیوه داستان نویسی زولا را در وفاداری به پارامترهای ناتورالیستی بهتر درک کنیم. زولا در آثار خود با تکیه بر مقوله وراثت، جنون و الکلیسم را ژن هایی می داند که قابلیت آن را دارند که همچون میراثی خانوادگی از نسلی به نسلی دیگر منتقل شوند.
او این موضوع را در رفتارهای شخصیت های رمان خود به نمایش درمی آورد: مثلا «نانا» دختر ژروز است که متأثر از خلق وخوی خانواده-پدر و مادر خود- در محیط الکل و انحراف رشد می کند و شخصیت اصلی رمان به اسم خودش - نانا- می شود، این موضوع فقط به نانا اختصاص ندارد زیرا نانا تنها فرزند ژروز نیست، دیگر فرزندان ژروز نیز هر یک متأثر از ویژگی های محیطی و موروثی که در آن رشد کرده اند، این موضوع را در «لحظه»های دیگر به نمایش می گذارند. مثلا «اتی ین» نام یکی از پسران ژروز است که قهرمان رمان بعدی و مشهورترین رمان زولا یعنی «ژرمینال» می شود. ژاک دیگر پسرش در داستان «دیو درون» ایفای نقش می کند و همین طور دیگر پسر ژروز و برادرش نیز از دیگر شخصیت های اصلی رمان های زولا می شوند.
زولا همچون دانشمندی تجربی ملتزم به الزامات ناتورالیستی زندگی را به عنوان «ابژه ای» زیر ذره بین می گذارد تا آن را به صورت متنی ادبی و ناتورالیستی از واقعیت منتشر کند اما این همه واقعیت زولای ناتورالیست نیست. ناتورالیست بودن زولا از نوع ویژه ای است. آنچه زولا را از دیگر ناتورالیست ها متمایز می کند آن است که او در طبیعت (Nature) متوقف نمی ماند، او به واسطه باورمندی به «جبر علمی» راه حلِ برون آمدن از طبیعت را از دل ِ طبیعت (زندگی) به دست می آورد.
در زولا همواره تصویری از تهیدستی و نکبت جامعه شهری دیده می شود، او آنها را به نمایش درمی آورد و بسته به فضایی که آن را می نویسد، محیط رمان هایش را با دقتی همچون دقت یک ریاضی دان توصیف می کند هنگامی که می خواهد «آسوموار» را بنویسد به محله های فقیرنشین شهر، به رختشویخانه ها می رفت «کروکی کوچه ها را می کشید، منظره خانه ها و مغازه ها را توصیف می کرد، در گردش هایش زن گیسو بلندی را می دید که کمی می لنگید و همچنین کمربندی قرمز دور کمر یک کارگر، تصویری از رختشویان خارج اند. با کنجکاوی بسیار وارد یک کافه می شود و مشتریان چروکیده آن را می بیند با چشمان تیره و لبان آویزان... گویی همه عمرش را در این مکان نکبت گذرانده»
١.در اینکه زولا زشتی ها را توصیف می کند تردیدی وجود ندارد اما او می توانست زشتی ها را توصیف نکند. آیا زولا از بیان رنج و زشتی لذت می برد؟ اگر این طور است «لذت زشتی» چه معنایی دارد. آیا زشتی و زیبایی شناختی کردنش (که کار اصلی هر هنری است) برای زولا و ناتورالیست واجد نوعی لذت آشکار و یا پنهان نیز است؟ اگر این طور است لذت از چه؟ از رنج دیگران؟ از اینکه خود در موقعیت آنان قرار ندارند؟ و یا شاید لذت از زشتی نوعی لذت مازوخیستی است. با این حال این همه ماجرا نیست. اگر این است پس چه چیز باعث بیان زشتی در اثر هنری می شود؟
«زشتی» را البته می توان از منظری دیگر نیز مورد توجه قرار داد. ممکن است زشتی به یک معنا فزون بخشِ حس زندگی و محرک آن باشد، به این معنا که وجود زشتی ها در عین حال بتواند مقدمات چیره شدن بر زشتی ها را پدید آورد. در این صورت شاید لذت زندگی حاصل آید. جالب آن است که زولا، زولای ناتورالیست در ١٨٨٤ دوازدهمین کتابش از مجموعه روگن ماکار را با عنوان تأمل برانگیز «لذت زندگی»
,لذت زشتی،رمانتیسم،امیل زولا

(La Joie de vivre) منتشر می کند. به راستی لذت زندگی از نگاه یک ناتورالیست، از نگاه زولا که شهرت به بیان زشتی ها در آثارش دارد چه می تواند باشد؟
در زولا همواره دو شخصیت به موازات هم زندگی می کنند: زولای دانشمند و زولای هنرمند. عینیت و دقتی که زولا دستمایه نوشتن آثار خود می کند در هیچ هنرمندی وجود ندارد و هیچ اثر هنری - و در اینجا ادبی- تا این اندازه بر مبانی علمی تکیه نکرده است. سلسله رمان های زولا بیشتر شبیه به طرحی علمی و یا نقشه ای ساختمانی است که در آن هر چیزی می بایست سر جای خودش قرار داشته باشد. علاوه بر این او در توصیف شخصیت های داستانی اش بر خصلت پزشکی مشاهداتش تکیه می کند.
زولا خود در این باره می گوید: «...در ترز راکن من خواسته ام مزاج ها را مطالعه کنم، نه شخصیت ها را ... . من اشخاصی را به عنوان قهرمان داستان انتخاب کرده ام که صرفا تحت سیطره اعصاب و خون خود هستند. ترز و لوران آدم های خامی بیش نیستند... . امیدوارم خوانندگان ام درک کنند که هدف من بیش از همه هدفی علمی بوده است.»
٢. تا قبل از امیل زولا و یا بهتر بگوییم تا قبل از ورود ناتورالیسم به فرانسه تجربه داستان نویس مبتنی بر نقشه و یا برنامه ای نبود. هنرمند تجربه های هنری خود را در زندگی با تجربه های انضمامی اش گرد هم می آورد، به آنها فکر می کرد و گاه احیانا در خیال خود به آنان بال و پر می داد تا بتواند در نهایت اثری را با این اندوخته ها و خلاقیت شخصی اش بیافریند که در بهترین حالت چیزی از جنس زندگی در تمامیتش باشد. درحالی که دانشمند، مخصوصا در دوره ای که زولا زندگی می کرد یعنی در اوج اقتدارِ علم کار را از «مسئله» شروع می کرد.
 از چیزی که اگرچه در وهله اول از چند و چون آن بی اطلاع بود اما داده هایی در اختیار داشت که با آنها می توانست برای هر «مسئله» پاسخی پیدا کند. حال اگر هنرمندی با گرایشات دانشمندانه و با روش علمی مبادرت به همان کاری کند که هر دانشمندی می کرد آن گاه اثر هنری علاوه بر دقت یک دانشمند از ظرافت و خلاقیت هنرمند تیز برخوردار می بود مانند کاری که زولا در نوشته هایش می کند، مثلا زولا در «ژرمینال» بر خصلت پزشکی مشاهداتش تکیه می کند اما او وجه میدانی اثر را با توصیف زیبایی شناسانه آن در هم می آمیزد و سرانجام در چارچوب گزینش هنرمندانه اثری ارائه می دهد که در عین بیان زشتی خواننده را ترغیب به خواندن «زشتی» و لذت از آن می کند تا بدان حد که حتی آدم می خواهد زشت باشد.
او به طرزی هنرمندانه حتی از تأثیر شیوه های رنگ آمیزی برای بیان سرما و بی روحی و بدفرجامی تقدیر کارگران معدن در «ژرمینال» بهره می گیرد. اگر فصل اول ما را با اسب زرد رویاروی می کند، در این فصل مواجه ایم با حضور شایع و فراگیر پریدگی رنگ ناشی از کم خونی و موهای بلوند، به همین ترتیب در فصل های بعدی زولا مکرر در مکرر از نور سفید در برابر رنگ های اولیه رو به تزاید طبیعت چون رنگ های وهمی و رنگ هایی با تأثیر اشعه ایکس بهره می گیرد که همدوش و غالبا به طور سیستماتیک همسنگ با سیاه است»
.٣به رغم توصیف های هنرمندانه زولا - نمونه بالا- چیزی که زولا را این بار به مثابه دانشمند به جانب مسئله هدایت می کند، تجربه نیست بلکه «مسئله» است زیرا زولا دانشمند نیز است: در واقع آمیزه ای از این هر دو است. «مسئله» است که زولا را به سوی «تجربه» سوق می دهد. تمام خوش بینی زولا به رغم ناتورالیست بودنش نیز دقیقا به خاطر همین است که او را مسئله به سوی تجربه می برد.
مسئله اگر مسئله باشد همچون هر مسئله ای لاجرم با خود راه حلی نیز دارد اما زولا راه حل را در ارقام و محاسبات علمی جست وجو نمی کند. زولا به رغم استفاده از روش علمی در تجربه گرایی صرف متوقف نمی ماند. هنرمند بودن زولا که به ناگزیر با زیبایی شناختی آمیخته است راه حل واقعی را در درون خود زندگی جست وجو می کند. اهمیت زولا دقیقا تطبیق علم و هنر است. آیا این تطبیق در عالم واقع وجود دارد؟ زولا اما با خوش بینی به زندگی می نگرد و حتی با لذت به زشتی ها می نگرد. شاید حتی از زشتی ها لذت نیز ببرد زیرا او به راه حل های هر مسئله ای نیز باورمند است.
عنوان «ژرمینال» و تأمل پیرامون این نام تا حدود زیادی «لذت زشتی» را آشکار می کند. «عنوان کتاب از تقویم انقلاب ١٧٨٩ فرانسه اتخاذ شده است. ژرمینال عنوانی برای ماه انقلابی آوریل است که مکرر در مکرر بدان ارجاع شده است و به عنوان یکی از نمادی ترین اسطوره های زولا* است.
 این خشن ترین ماه را تی اس الیوت نخستین بار در سرزمین بایر -سرزمین هرز- بدان اشاره دارد و برای زولا نماد مرگ بارور است»,٤«خشن ترین ماه»، «مرگ بارور»، ... همه وهمه می توانند بیانگر «لذت زشتی» باشند. ممکن است به نظر زولا «زشت» حتی لذت بخش تر باشد به شرط آنکه به زیبایی بارور منتهی شود.

منبع :