آکاایران: در این بخش برای شما داستان پندآموزی در این بخش گذاشته شده است.مداد:متاسفم پاک کن : چرا ؟ تو هیچ کار اشتباهی نکردی مداد : متاسفم چون به خاطر من اذیت می شوی هر وقت که من اشتباه می کنم ، تو همیشه آماده ای آن را پاک کنی.

 

ولی وقتی اشتباهاتم را پاک می کنی بخشی از وجودت را از دست می دهی و هر بار کوچک و کوچکتر می شوی .پاک کن :اما برای من مهم نیست !من ساخته شده ام تاهر وقت تو اشتباه کردی به تو کمک کنم با این که می دانم روزی تمام خواهم شد و دیگری جای من را خواهد گرفت .

 

من رضایت دارم !پس لطفا ناراحتی را کنار بگذار..گفتگو بین مداد و پاک کن برایم الهام بخش بود.والدین ، همچو پاک کن و فرزندان مانند مداد هستند.آنها همیشه درکنار فرزندان هستند و اشتباهات آنها را پاک می کنند.اگر چه فرزندان جایگزین (همسر )

 

می یابند ولی والدین از انچه برای فرزندانشان کرده اند شادمانند.در تمام طول زندگیم مداد بوده ام و والدین من مانندپاک کن ، هر روز کوچک و کوچکتر می شوند.این مرا پر از درد می کند چون می دانم که یک روز انها من را ترک خواهند کرد و خرده های پاک کن تنها چیزی خواهد بود که به خاطرم بیاورد روزی چه کسانی را داشتم…

منبع :