آکاایران: عاشق شعری زیبا از شبانه ستانکزی

گفتم عاشقت هستم

گفت: نژاد ات ؟

گفتم عاشقت هستم

گفت: مذهب ات؟

گفتم عاشقت هستم

یا ز این و یا آن ولایت

گفتم عاشقت هستم

گفت: آیا هم کیشیم

آیا گرگان یک بیشیم

من سبزم و تو یک سر سیاه

من آسمان و تو فرش پا

ما 67 فیصدیم و شما 33 فیصد

گفتم عشق ترازو نژاد و مذهب نیست

عشق را کاری با ولایت و ولیت نیست

عشق گر سبز باشد یا سیاه

نه کسی آسمان است و نه فرش پا

عشق فیصدی چه داند

تنگی چشم و بلندی بینی چه داند

عشق هدیه است مقدس

خدا ندهد آنرا به هر کس و ناکس

عشق اگر ات صیقل زند

تقدیر طوری دیگر زند

عشق نه شعیه است نه سنی

نه حزبی و نه جهادی

عشق عاطفه است و مهر

حادثه از یک سحر

عشق پابند عقل کجاست

دیوانه را سنگ خداست

دستم گرفت میان دستانش

گفت نباش از هم کیشانم

دیگر نپرسم نژاد و مذهب ات

نه هم ولایت و ولیت ات

امروز نه من سبز مانم و نه تو سیاه

نه دیگر بلندی آسمان ماند و نه فرش پا

گرمن 67 فیصدم و تو 33 فیصد باشی

100 فیصد می شویم چو حلقه ماه

1392

آکاایران: عاشق شعری زیبا از شبانه ستانکزی

منبع :