آکاایران: این من نیستم

آکاایران: چقدرنوشته های شل با همه کوتاهی و سادگی ، درخشان و فوق العاده هستندو اینهم یکی از همون نوشته هاست 

 

   از گوره خری پرسیدم:

تو سفیدی راه راه سیاه داری ،
یا اینکه سیاهی راه راه سفید داری؟
 
گوره خر به جای جواب دادن پرسید:
 
تو خوبی یا فقط عادتهای بد داری،
یا بدی و چند تا عادت خوب داری؟
ساکتی بعضی وقتا شلوغ میکنی،
یا شیطونی بعضی وقتا ساکت میشی؟
ذاتأ خوشحالی بعضی روزا ناراحتی،
یا ذاتأ افسرده ای بعضی روزا خوشحالی؟
لباسهات تمیزن فقط پیرهنت کثیفه،
یا کثیفن و شلوارت تمیزه؟
و گوره خر پرسید و پرسید و پرسید،
و پرسید و پرسید، و بعد رفت.
 
دیگه هیچوقت از گوره خرها درباره ی راه راهاشون چیزی نمی پرسم.
 
 
سیلور اشتاین

منبع :