آکاایران: به گزارش آکا ایران مطب دکتر به شدت به صدا درامد . دکتر گفت: در را شکستی ! بیا تو در باز شد و دختر کوچولوی نه ساله ای که خیلی پریشان بود ، به طرف دکتر دوید : آقای دکتر ! مادرم ! و در حالی که نفس نفس میزد ادامه داد : التماس میکنم با من بیایید ! مادرم خیلی مریض است . دکتر گفت : باید مادرت را اینجا بیاوری ،

 

داستان پندآموز دختر کوچک و آقای دکتر -آکاداستان پندآموز دختر کوچک و آقای دکتر -آکا

 

من برای ویزیت به خانه کسی نمیروم .دختر گفت : ولی دکتر ، من نمیتوانم.اگر شما نیایید او میمیرد ! و اشک از چشمانش سرازیر شد . دل دکتر به رحم آمد و تصمیم گرفت همراه او برود .دختر دکتر را به طرف خانه راهنمایی کرد ، جایی که مادر بیمارش

 

داستان پندآموز دختر کوچک و آقای دکتر -آکاداستان پندآموز دختر کوچک و آقای دکتر -آکا

 

 

در رختخواب افتاده بود . دکتر شروع کرد به معاینه و توانست با آمپول و قرص تب او را پایین بیاورد و نجاتش دهد . او تمام شب را بر بالین زن ماند ،تا صبح که علایم بهبودی در او دیده شد .زن به سختی چشمانش را باز کرد و از دکتر به خاطر کاری که کرده بود تشکر کرد .

 

داستان پندآموز دختر کوچک و آقای دکتر -آکاداستان پندآموز دختر کوچک و آقای دکتر -آکا

 

دکتر به او گفت : باید از دخترت تشکر کنی . اگر او نبود حتما میمردی !مادر با تعجب گفت : ولی دکتر ، دختر من سه سال است که از دنیا رفته ! و به عکس بالای تختش اشاره کرد . پاهای دکتر از دیدن عکس روی دیوار سست شد . این همان دختر بود ! یک فرشته کوچک و زیبا ….. !

منبع :