آکاایران: پروانه و شمع در ادبیات ایران نماد عاشق و معشوق بوده اند و در بسیاری از اشعار و روایات زیبای ادبی داستان ها و تمثیل هایی در مورد عشق پروانه به شمع آورده شده است. اصطلاح «مانند یک شب پره به شعله» نیز در ادبیات انگلیسی توصیف کننده ی علاقه ی ویران کننده و خلل ناپذیر می باشد. این رفتار مختص پروانه ها و شب پره ها نمی باشد و بسیاری از حشرات حرکات انتحاری ناگهانی به سمت شعله و نورهای مصنوعی انجام می دهند.

برخی حشره شناسان اعتقاد دارند حرکت شب پره ها به سمت نور مصنوعی ناشی از سیستم جهت یابی داخلی آن ها می باشد. فرگشت شب پره ها در جاهای پر نور نبوده است و زمانی فرگشت یافته اند که زمین تنها از خورشید، ماه و ستاره ها نور می گرفته است. در رفتاری که به آن جهت یابی عرضی گفته می شود برخی حشرات در یک زاویه ی ثابت نسبت به یک منبع نور دوردست مانند ماه پرواز می کنند. وقتی در اطراف نورهای مصنوعی که توسط بشر ساخته شده است مانند نورهای شهری و شعله، زاویه ی منبع نوری که یک شب پره با آن پرواز می کند تغییر می کند باعث می شود شب پره به اشتباه بیفتد. این فرآیند باعث می شود به نظر برسد شب پره یا پروانه مسحور نور شده و به آن جذب می شوند. این نظریه با مشکلاتی مواجه است. با وجود اینکه نور الکتریکی جدید است ولی آتش حدود ۴۰۰ هزار سال است که در اجتماعات انسانی مورد استفاده قرار می گیرد و انتخاب طبیعی می بایستی تا کنون شب پره هایی را که عملیات انتحاری به آتش می کرده اند را از بین می برده است. همچنین جهت یابی عرضی استفاده شده توسط شب پره ها نیز مورد سوال است از این نظر که حدود ۵۰ یا ۷۰ درصد شب پره ها پرواز مهاجرت نمی کنند و لزومی ندارد از این سیستم استفاده کنند.

یک نظریه ی کاملاً متفاوت در دهه ی ۷۰ توسط فیلیپ کالاهان مطرح شد. کالاهان کشف کرد که طیف نور مادون قرمز ساطع شده توسط شعله دارای فرکانسی است که توسط هورمون های جنسی شب پره هم ساطع می شوند. کالاهان قبلاً کشف کرده بود که فرومون ها (هورمون های جنسی) شب پره شب تاب هستند. در واقع شب پره ها بدین خاطر به شمع جذب می شوند چون فکر می کنند که شمع یک شب پره ی ماده است که در حال ارسال سیگنال های جنسی است. این نظریه هم دارای مشکلات خود است. واقعیت این است که حشرات به نور ماورای بنفش بیشتر جذب می شوند تا نور مادون قرمز و نور ماورای بنفش هیچ ارتباطی با هورمون های جنسی آن ها ندارد.

با جمع بندی دو نظریه ی مطرح شده می توان گفت که با وجود مشکلاتی که این دو نظریه با آن دست و پنجه نرم می کنند هنوز دلیل قطعی عشق پروانه به شعله مشخص نیست و این رفتار تا حدی رازآلود باقی می ماند.

Why Are Moths Drawn to Artificial Lights?

منبع :