• تعداد بازدید :
  • 7
  • دوشنبه 28/10/1394
  • تاریخ :

«غول مدفون» رمان اخیر ایشی گورو است که از یک لحاظ با آثار دیگرش فرق دارد. بستر زمانی این رمان دوره بعد از افول امپراتوری روم و خروج نیروهای این ابر قدرت از مرزهای تصرفی، من جمله بریتانیای امروزی است.

بخش شعر و ادبیات آکا ایران

آکاایران: درباره رمان غول مدفون

پس از عقب نشینی روم از این جزیره، سکسون ها و برایتن ها برای استیلا بر این کشور با هم جنگیدند. ریچارد و دلاوران میزگرد از اسطوره های زاده همین بستر تاریخی هستند. آرتور با جنگ و خونریزی در این کشور صلحی نه چندان باثبات ایجاد می کند. رمان غول مدفون به همین دوره زمانی مربوط می شود. مساله نخست نوع زبان ایشی گورو است. او در انگلیس درس خوانده و می توان گفت که نویسنده ای بریتانیایی است. اما در هر حال در کشوری شرقی ریشه دارد. نویسندگانی که زبان انگلیسی به معنای واقعی کلمه زبان مادری آنها نیست معمولا در عرصه رمان نویسی خصلت های خود را دارند. از یک سو نویسندگانی زبان محور مثل ناباکوف وکنراد به این زبان رمان و داستان نوشته اند. متن های این دو بسیار متکلف است و توصیف های گاه طولانی آنها گاه حتی برای خود انگلیسی زبان ها نیز سخت و دشوار است. از سوی دیگر نویسندگانی هستند که در درون انگلیس یا خارج از آن به این زبان می نویسند و متن آنها از یک دیدگاه کلی نوع دوم را دربر می گیرد. اینان صرف نظر از ارزش ادبی کارشان معمولا ساده می نویسند. متن های شان به لحاظ زبانی چندان پیچیدگی ندارند و خبری از جملات طولانی و غامض کنرادی و ناباکوفی در آنها نیست.  ایشی گورو نیز در مجموع ساده می نویسد. روایت های او معمولا داستان محور هستند. رمان های «غول مدفون» و «هرگز رهایم مکن» از نمونه های بارز این مصداق هستند. اما غول مدفون زبانی ساده دارد و حاوی خصلت های رمانس گونه است. در رمان موجوداتی غیرواقع گرایانه چون دیو وجود دارند و البته اژدهایی که در پیرنگ اثر نقشی مهم دارد. در بعضی آثار ادبی و سینمایی کار به نحوی ارایه می شود که مخاطب درمی یابد مردمان آن روزگار به زعم خود به دیو یا موجودات مشابه باور دارند اما مسائل از دیدگاهی امروزی تشریح می شوند. اما در غول مدفون دیو به راستی با هیبت غریب خود وجود دارد. شوالیه وفادار و جنگجویی سلحشور نیز در متن توصیف می شوند که یادآور رمانس های قرون پیشین اند. در رمانی چون «نام گل سرخ» اثر «امبرتو اکو»، نویسنده ایتالیایی، با اینکه بستر رمان وقایعی در قرون وسطاست راوی داستان خردمحور و کاملا عقل گراست. در رمان غول مدفون نیز گاهی با صحنه هایی مواجه می شویم که یادآور این نوع رویکرد ادبی در روایتند. اما در کنار کلیشه های توصیفی از زمان و مکان ماهیت رمانس وار این داستان کاملا مشهود است. غول مدفون روایتگر داستان زندگی دو شخصیت اصلی، بئاتریس و اکسل است. مردم خاطره تاریخی ندارند و با بازدم اژدهایی رو به مرگ دچار فراموشی شده اند. رمان روایتگر سفر و تلاش این زن و مرد سالخورده در پی کشف گذشته خود و دیگران است. برایتن ها چون نیروی غالب و فاتح اند می خواهند مه حاصل از بازدم حیوان همچنان مردم را در حالت نیمه هوشیاری نگه دارد تا سکسون ها کشتار مردم خود را به دست برایتن ها به یاد نیاورند و صلح موجود تداوم بیابد. اما جنگجوی جوان ساکسون که دست بر قضا تبار برایتن دارد مامور است تا حیوان را بکشد و به این طریق سکسون ها بتوانند گذشته را به یاد بیاورند و انتقام بگیرند. شوالیه پیر رمان نیز مامور حفظ جان اژدها و در واقع حفظ صلحی است که حاصل فراموشی گذشته است. صحنه دوئل کلاسیک پایان داستان آشکارا یادآور روحیه سلحشوری شوالیه های دوره آرتور است.

غول مدفون روایتگر داستان زندگی دو شخصیت اصلی، بئاتریس و اکسل است. مردم خاطره تاریخی ندارند و با بازدم اژدهایی رو به مرگ دچار فراموشی شده اند. رمان روایتگر سفر و تلاش این زن و مرد سالخورده در پی کشف گذشته خود و دیگران است

 اما رمان از یک لحاظ از رمان های معمول کلاسیک و رمانس ها متمایز می شود؛ این خصلت منحصربه فرد راوی رمان است. در آغاز این راوی دانای کل را نمی شناسیم. تازه در اواخر رمان است که متوجه می شویم داستان به راستی از زبان چه کسی تعریف می شود. در جریان رمان با کاراکترهایی مواجه می شویم به اسم قایقرانان؛ اینان کسانی اند که با وعده بردن سالخوردگان یا کسانی که محتضرند به جزیره ای آرمانی، کنار ساحل از زنان و شوهران سوال هایی می پرسند تا مشخص شود که آیا این زوج ها به راستی عاشق یکدیگرند و شایستگی رفتن به جزیره را دارند یا نه. معمولا هم چنین نمی شود. زن یا مرد را تنها به جزیره می برند و همسر بر ساحل به انتظاری بیهوده می ماند. این قایقرانان در واقع نماد مرگ هستند. نماد در این رمان کارکردی برجسته دارد. بئاتریس و اکسل با وجود عشق شان به یکدیگر خیانت ها و بی رحمی هایی نسبت به هم داشته اند اما این اثبات عشق و سوال و جواب فقط بهانه ای است برای بردن کسی که رو به مرگ است به دیار مردگان.
 این قایقرانان خصلت های مردمان عادی ندارند. قایقران یا راوی رمان غول مدفون هیچ محدود به دوره زمانی خود نیست. او انگلستان را در دوره بعد و قبل از استیلای سربازان روم توصیف می کند. او از انگلیس امروزی سخن می گوید. قایقران نیز همچون دیو یا اژدها موجودی فراواقعی است اما با روایت داستان کشتار صلح و کینه ها پنداری نماد خودآگاهی تاریخ است. او برای مان روایت می کند که جنگجوی جوان پس از موفقیت در ماموریت خود به هیچ وجه راضی نیست. چون هم قبیله ای های دوران کودکی اش حالا در معرض کشتار سکسون ها قرار می گیرند. او از اکسل و همسرش می خواهد که تا می توانند از آن دیار دور شوند تا سالم بمانند. اما زوج سالخورده نیز از مرگی که موجش به زودی در کل جزیره خواهد توفید بی نصیب نمی مانند. حتی عشق هم آنها را نجات نمی دهد. به نظر می رسد که ایشی گورو با رمانی تاریخی و زبانی سرراست و عاری از پیچیدگی قصد دارد تمثیلی تاریخی بسازد که با توجه به وضعیت امروز دنیا کاملا مصداق می یابد: جنگ های تازه برای تلافی کشتارهای پیشین، بی آنکه حق به تمامی از آن یک طرف باشد. کینه و خصومت مثل غولی که در رمان زیر خاک دشت بزرگ مدفون است مدام در آستانه بیداری است و بیدار شدنش مرگ و تباهی در پی دارد. غول مدفون بر خلاف رمانس ها یا حتی رمان هایی چون کارهای «دوما» و دیگران حول محور زندگی اعیان و بزرگان نمی گردد. شخصیت های اصلی داستان مردمان طبقه زیر متوسط اند. آنانی که در سیر تاریخ و جنگ هایش قربانی می دهند بی آنکه نامی از آنها برجا بماند. غول مدفون تمثیلی ادبی از روزگار است. مردان و زنان سالخورده ای که بی گناه می میرند و در سیر تاریخ هیچ نام و نشانی از آنان برجا نمی ماند. داستان کسانی که به نام ایده های بزرگ کشته می شوند بی آنکه حق تصمیم گیری داشته باشند، ماجرای جنگجویان قدرتمند بی انگیزه و شوالیه های خسته. غول مدفون داستان فراموشی گذشته و تکرار مکانیکی خصومت ها و کشتارهاست. از دوران آرتور تا گذشته های دورتر تا امروز و دوران ما. از این لحاظ تنها چیزی که عوض شده است جنگ افزارها هستند. کشنده تر و قدرتمندتر از قبل و کشتارها نیز فراگیرتر و گسترده تر. رمان غول مدفون می تواند کارکرد یک هشدار را داشته باشد. این هشدار گرچه در عالم سیاست نشنیده باقی می ماند، اما دست کم گواهی است بر آگاهی از حقیقت در عرصه ادبیات، گواهی بر اینکه در زمانه ما کسانی هم بوده اند که حقیقت راستین جنگ و تباهی را درک می کرده اند؛ آگاهی از وجود غول مدفون. این غول گاهی در زیر زمین خواب است. اما دست کم در حال حاضر به نظر کاملا بیدار و هوشیار است، آماده کشتار و ادامه دادن به آن. این روزها سر قایقرانان داستان ایشی گورو بسیار شلوغ است.


مدفون
درباره رمان غول مدفون -آکارمان

سایه های شوم

مدفون

شبانه ها و نویسندگان ایرانی

درباره رمان غول مدفون -آکارمان

حالا کنجکاو شده ام

"); $("div[id=" + MessageType + "]").slideDown(500).delay(3000).slideUp(500); } }); function Clickheretoprint() { var s = "MainComponents/printpage.htm"; s = "/" + s + ""; window.open(s, "", "Width=700,data-xheight=600,ScrollBars=1, resizable =0"); } function SendToWall() { var type = "1"; var id = ""; id = "309255"; if (id == "") id = "309255"; $.ajax({ type: "POST", url: "/webservices/Socialnetwork_v2/Service.asmx/SendToWall", data: "{ ID:" + id + ", Type:" + type + "}", contentType: "application/json; charset=utf-8", dataType: "json", success: function (recdata) { var i = recdata.d; if (i == -1) ShowMessage("warning", "لطفاً ابتدا در سیستم شناسایی شوید."); else if (i == -2) ShowMessage("success", "شما عضو شبکه اجتماعی تبیان نمی باشید."); else if (i >= 0) ShowMessage("success", "ارسال به شبکه اجتماعی تبیان با موفقیت انجام شد."); }, error: AjaxFailed }); function AjaxFailed(result) { ShowMessage("error", "برای ارسال لطفا ابتدا به شبکه اجتماعی تبیان بپیوندید."); } function ShowMessage(MessageType, MessageText) { var w = ($(window).data-xwidt() / 2) - 200; $("body").append("
" + MessageText + "
"); $("div[id=" + MessageType + "]").slideDown(500).delay(3000).slideUp(500); } }


منبع :