• تعداد بازدید :
  • 4
  • پنج شنبه 6/3/1395
  • تاریخ :

ششم خرداد، سالروز درگذشت سیاستمدار بزرگی است که نقش بزرگی در استقلال هند ایفا کرده است. جواهر لعل نهرو اولین نخست وزیر هند علاوه بر شهرت در دنیای سیاست ، در ادبیات تاریخی هم با نوشتن کتاب هایی ازجمله دوره سه جلدی « نگاهی به تاریخ جهان » نام خود را جاودان کرده است. کتابی که در ایران و جهان مورد استقبال مردم قرار گرفته و پس از گذشت چند دهه هنوز هم به عنوان یک کتاب مستند در تاریخ جهان مورد توجه است.

فرآوری: فاطمه جعفرخانی - بخش شعر و ادبیات آکا ایران

آکاایران: روی ادبی جواهر لعل نهرو

جواهر لعل نهرو در مقدمه کتاب و انگیزه نوشتن نگاهی به تاریخ جهان می نویسد: «در زندانی بودم که کتابخانه ای وجود نداشت و کتاب هایی که بتواند مورد رجوع قرار گیرد در اختیار زندانی نیست. در چنین وضعی کتاب نوشتن درباره هر موضوع و مخصوصا درباره تاریخ کاری گستاخانه و دشوار است. در زندان مقداری کتاب به دستم رسید اما نمی توانستم آن ها را با خود نگاه دارم. کتاب ها می آمدند و می رفتند. بنابراین خودم را عادت دادم که از کتاب هایی که می خوانم یادداشت بردارم. دفترچه های یادداشت من که بعد از مدتی تعدادشان خیلی زیاد شده بود در هنگام نوشتن نامه ها به کمک من آمدند. در این زمان فقدان کتاب های خوب که بتواند طرف مراجعه قرار گیرد کاملا محسوس بود و به همین جهت بعضی دوران  ها از قلم افتاده و ناگفته مانده اند. نامه های من شخصی  اند و در آن ها بسیاری مسایل خصوصی هست که فقط برای دخترم معنی و مفهوم دارد. نمی دانم با آن ها چه باید کرد، زیرا بیرون کشیدن آن ها کاری نیست که به آسانی امکان پذیر باشد. نهرو می نویسد: روش برخورد من با حوادث مثل کار یک تاریخ نویس نیست. اصولا من ادعای تاریخ نویسی ندارم. آنچه در این نامه ها هست مخلوط ناموزونی است از نوشته های ابتدایی برای جوانان با بحث و گفتگویی از منظر بزرگسالان.» دوره سه جلدی کتاب « نگاهی به تاریخ جهان» در 1904 صفحه توسط انتشارات امیرکبیر منتشر شده است.

***
جواهر لعل نهرو نخستین نخست وزیر هند پس از استقلال آن در 15 اوت سال 1947 (23 مرداد 1326) است. پیش از آن که نهرو به این پست انتخاب شود نزدیک به 10 سال از عمرش را   ٌالبته به گونه ای نامنظم  ٌ در زندان های استعماری سلطنت بریتانیا گذراند.

جواهر لعل نهرو زمانی که در زندان استعمارگران هند به سر می برد، شروع به نوشتن نامه های به دخترش ایندیرا گاندی کرد. این نامه نگاری میان پدر و دختر موجب نگارش کتاب سه جلدی «نگاهی به تاریخ جهان» شد.محور اصلی این کتاب سرزمین هند است. یعنی در کتاب «نگاهی به تاریخ جهان»، نگاه کننده در هند نشسته است. ابتدا به تاریخ دور می نگرد و در بستر زمان جلو می آید تا به تاریخ معاصر خود می رسد. روایت و تحلیل تاریخ از این نوع که نهرو انجام داده است توجه ویژه ای به جغرافیای رخدادهای هم دارد. بنابراین آسیا و تقابل تاریخی شرق و غرب دیگر محور اصلی کتاب است

این سیاستمدار و آزادیخواه زمانی که در زندان استعمارگران هند به سر می برد، شروع به نوشتن نامه های به دخترش ایندیرا گاندی کرد. این نامه نگاری میان پدر و دختر موجب نگارش کتاب سه جلدی «نگاهی به تاریخ جهان» شد. ایندیرا، خود درباره کتاب «نامه های پدری به دخترش» می گوید: «این واقعیت که پدرم با وجود تمام اشتغالات و گرفتای هایش فرصت می یافت، ذهن مرا که تازه به راه می افتاد نیز راهنمایی کند موجب شادمانی فراوانی من می شد و به من نیرو می بخشید تا تنهایی و جدایی و دوری از او را، که در وضع زندگی آن زمان ما گریزناپذیر بود، تحمل کنم.»
***
محور اصلی این کتاب سرزمین هند است. یعنی در کتاب «نگاهی به تاریخ جهان»، نگاه کننده در هند نشسته است. ابتدا به تاریخ دور می نگرد و در بستر زمان جلو می آید تا به تاریخ معاصر خود می رسد. روایت و تحلیل تاریخ از این نوع که نهرو انجام داده است توجه ویژه ای به جغرافیای رخدادهای هم دارد. بنابراین آسیا و تقابل تاریخی شرق و غرب دیگر محور اصلی کتاب است. از دیگر ارزش های کتاب باید به توالی و ارتباط رخدادهای جهان با یکدیگر نام برد. رویکرد تاریخی اثر درس گرفتن از تاریخ است و در این بین نویسنده هرگز ادای بی طرفی و خنثی منشی ندارد. او یک هندی اصیل است که در نقل تاریخ کشورش و جهان به استعمار و استبداد از همان ابتدا حساسیت ویژه ای نشان می دهد. می توان گفت «نگاهی به تاریخ جهان» یکی از واقعی ترین تاریخ هایی است که نوشته شده است. تاریخی به زبان مردمی که عادت کرده بودند حتی تاریخ شان را هم غربی ها بنویسند.
***
مترجم کتاب مرحوم محمود تفضلی است. او مردی فرهنگی و کاردان بود که سال ها در قامت رایزن فرهنگی ایران در کشورهای آسیایی از جمله هند خدمت کرده بود و نظر به دغدغه و شناخت خود از آثار مهم فرهنگی کشورها دست به ترجمه آثار بسیاری به زبان فارسی زد. «نگاهی به تاریخ جهان» در سه جلد ترجمه و بطبع رسیده است. بخش اول شامل نامه از «تاریخ باستان» آغاز و تا اواخر قرن هجدهم و تا آستانه انقلاب های بزرگ آن قرن دامه یافته است. بخش دوم 60 نامه در خود دارد و تا جنگ اول جهانی را روایت کرده است. بخش سوم هم 42 نامه شامل دنیای پس از جنگ می باشد. این تقسیم بندی از سوی مترجم صورت گرفته به جهات فنی و عملی کار انتخاب شده است و الا کتاب یک واحد متصل و به هم پیوسته است. ترجمه فارسی این کتاب از روی چاپ چهارم آن که در ژانویه 1949 در لندن انتشار یافت صورت گرفته است و مستقیما از متن انگلیسی برگردانده شده است.

نکته جالب اینکه ترجمه کتاب در سال 1335 هجری شمسی پس از اینکه ترجمه کتاب قبلی نهرو تحت عنوان "زندگی من" از سوی محمود تفضلی آغاز شد. نهرو بعد از دریافت کتاب زندگی خود از تفضلی خواست کتاب تازه اش که همین "نگاهی به تاریخ جهان باشد" را ترجمه نماید. نهرو که در آن سال نوشته بود: خوشوقت خواهم شد که شما کتاب "نگاهی به تاریخ جهان" مرا نیز ترجمه و منتشر کنید. سه سال بعد و در سال 1338 (ه ش) مرحوم تفضلی یک نسخه از ترجمه کتاب "نگاهی به تاریخ جهان" را به سفیر کبیر هند در تهران تحویل داد تا با حفظ مراتب احترام به دفتر نخست وزیری جایی که جواهر لعل نهرو بر آن تکیه زده بود بفرستند.
***
نخست وزیر هند در بخشی از کتاب «نگاهی به تاریخ جهان» به معرفی ایران می پردازد و درباره نفوذ هنری ایرانی در هند می نویسد: «اکنون، به ایران، به سرزمینی که گفته می شود روحش به هند آمده و در بنای تاج محل کالبد و جسم متناسبی برای خود یافته است، برویم. هنر ایرانی سنن درخشان و نمایانی دارد. این سنت ها در مدت بیش از 2000 سال بعد از زمان آشوری ها تا کنون ادامه یافته است. در ایران در حکومت ها، در سلسله های پادشاهان و در مذهب تغییراتی روی داده است. سرزمین این کشور زیر تسلط حکمرانان و پادشاهان خودی و بیگانه قرار گرفته، اسلام به آن کشور راه یافته و بسیاری چیزها را منقلب ساخته است و معهذا سنن هنری ایران هم چنان مداومت داشته است. بدیهی است که هنر ایران در طی قرون تغییر و تکامل هم یافته است. گفته می شود که این مداومت و استقامت هنر ایرانی با خاک و طبیعت و مناظر ایران بستگی دارد.»
***
جواهر لعل نهرو در بخش دیگری از کتاب درباره  شاعران ایران می نویسد: «فردوسی در اواخر قرن دهم و هنگام به پایان رسیدن هزاره اول 2 تا 1021 زندگی می کرد. کمی بعد از او شاعر و منجم معروف ایرانی عمر خیام نیشابوری در ایران پیدا شد که نامش هم در انگلستان و هم در ایران مشهور است. به دنبال او شیخ سعدی شیرازی آمد که یکی از بزرگ ترین شاعران ایران است و شاگردان مدارس هند در طی چندین نسل گذشته کتاب های «گلستان» و «بوستان» او را می آموختند و در خاطر حفظ می کردند. فقط می خواهم متوجه شوی که مشعل هنر و فرهنگ ایران در طی قرون متمادی روشن و درخشان بود و پرتو خود را تا ماوراءالنهر در آسیای میانه می تاباند.»
 
***
رهبر انقلاب درباره این کتاب جواهر لعل نهرو نگاهى به تاریخ جهان نظر جالبی دارند:
«در بخشى که دخالت و نفوذ انگلیس ها در هند را بیان میکند، تصویر میکند، تشریح میکند    او آدمى است هم امین، هم مطّلع    می گوید صنعتى که در هند بود، علمى که در هند بود، از اروپا و انگلیس و غرب کمتر نبود و بیشتر بود. انگلیسی ها وقتى وارد هند شدند، یکى از برنامه هایشان این بود که جلو گسترش صنعت بومى را بگیرند. خب، بعد کار هند به آنجا می رسد که ده ها میلیون آن وقت ها، صدها میلیون در دوره هاى بعد، فقیر و گدا و خیابانْ خواب و گرسنه به معناى واقعى داشته باشد.»


روی ادبی جواهر لعل نهرو -آکاادبی
نهرو
"); $("div[id=" + MessageType + "]").slideDown(500).delay(3000).slideUp(500); } }); function Clickheretoprint() { var s = "MainComponents/printpage.htm"; s = "/" + s + ""; window.open(s, "", "Width=700,data-xheight=600,ScrollBars=1, resizable =0"); } function SendToWall() { var type = "1"; var id = ""; id = "320376"; if (id == "") id = "320376"; $.ajax({ type: "POST", url: "/webservices/Socialnetwork_v2/Service.asmx/SendToWall", data: "{ ID:" + id + ", Type:" + type + "}", contentType: "application/json; charset=utf-8", dataType: "json", success: function (recdata) { var i = recdata.d; if (i == -1) ShowMessage("warning", "لطفاً ابتدا در سیستم شناسایی شوید."); else if (i == -2) ShowMessage("success", "شما عضو شبکه اجتماعی تبیان نمی باشید."); else if (i >= 0) ShowMessage("success", "ارسال به شبکه اجتماعی تبیان با موفقیت انجام شد."); }, error: AjaxFailed }); function AjaxFailed(result) { ShowMessage("error", "برای ارسال لطفا ابتدا به شبکه اجتماعی تبیان بپیوندید."); } function ShowMessage(MessageType, MessageText) { var w = ($(window).data-xwidt() / 2) - 200; $("body").append("
" + MessageText + "
"); $("div[id=" + MessageType + "]").slideDown(500).delay(3000).slideUp(500); } }


منبع :