آکاایران: حاجی ما هم شریکیم 

نویسنده: الهه رشمه
 

مورد استفاده:

این ضرب المثل در مورد افرادی به کار می‌رود که بخواهند خود را با گروهی شریک کنند و از منافع شریک شدن بهره زیادی ببرند.
در زمانهای گذشته، کاروان‌هایی که برای حج به مکه و مدینه می‌رفتند، به جز خطر راهزن‌ها با گروهی مردم آزار نیز روبه رو بودند که مشکلاتی را در طول اقامت آنها در خانه‌ی خدا ایجاد می‌کردند.
این گروه‌ها هر روز غروب به کاروانسراهای محل اقامت کاروان‌های حجاج می‌رفتند و همین که می‌دیدند، آنها آش یا پلویی برای شام خود بر روی آتش گذاشته‌اند از داخل کیسه‌هایی که همراهشان بود سوسمار صحرایی (غذایی که هنوز هم در صحراهای عربستان خیلی طرفدار دارد) را خارج می کردند و آن را به داخل دیگ غذای حجاج می‌انداختند و می‌گفتند: حاجی ما هم شریکیم!
این گروه می‌دانستند که حجاج بخت برگشته هرچقدر هم گرسنه باشند، دیگر نمی‌توانند ذره‌ای از این غذا را در دهانشان بگذارند، درواقع این گروه‌ها از این شرایط سوءاستفاده می‌کردند و همه‌ی غذای حجاج را صاحب می‌شدند.
منبع مقاله :
رشمه، الهه، (1392)، ضرب المثل و داستانهایشان (معنی ضرب المثل و ریشه‌های آن)، تهران، انتشارات سما، چاپ اول 

 
منبع :