• تعداد بازدید :
  • 20
  • شنبه 19/10/1394 - 10:50
  • تاریخ :

جمعی از شاعران انقلاب به همراه محسن مؤمنی شریف رییس حوزه هنری از حمید سبزواری عیادت کردند.

بخش شعر و ادبیات آکا ایران

آکاایران: حال حمید سبزواری رو به بهبود است

حمید سبزواری سراینده شعر «خمینی ای امام» که به دلیل کهولت سن، ضعف و خونریزی معده مدتی است در بیمارستان بستری است طبق نظر پزشک و پرستار بخش وضعیت بهتری نسبت به قبل دارد.
پرستار این شاعر گفت: ایشان در حال حاضر نسبت به قبل وضعیت بهتری دارند.
محسن مومنی شریف رییس حوزه هنری نیز با اشاره به عیادت جمعی از مسوولان و نماینده دفتر آیت الله خامنه ای از این شاعر انقلاب اظهار کرد: روز گذشته همراه با آقایان میرمحمدی، از نمایندگان دفتر مقام معظم رهبری، علیرضا قزوه، دکتر محمدحسن زورق، حسین شمسایی، شاهنگیان و جمعی از شاعران به بیمارستان آسیا برای عیادت از این شاعر انقلاب رفتیم. حال عمومی ایشان خوب است اما ضعف و خونریزی معده کمی ایشان را ناتوان کرده است اما وضعیت ان شاءالله رو به بهبودی است.
مومنی در ادامه از تمامی دوستداران و شاعران برای بهبودی حال حمید سبزواری خواست تا دعا کنند.


حال حمید سبزواری رو به بهبود است -آکاحمید
بهبود

شاعر خمینی ای امام کیست؟

"); $("div[id=" + MessageType + "]").slideDown(500).delay(3000).slideUp(500); } }); function Clickheretoprint() { var s = "MainComponents/printpage.htm"; s = "/" + s + ""; window.open(s, "", "Width=700,data-xheight=600,ScrollBars=1, resizable =0"); } function SendToWall() { var type = "1"; var id = ""; id = "308794"; if (id == "") id = "308794"; $.ajax({ type: "POST", url: "/webservices/Socialnetwork_v2/Service.asmx/SendToWall", data: "{ ID:" + id + ", Type:" + type + "}", contentType: "application/json; charset=utf-8", dataType: "json", success: function (recdata) { var i = recdata.d; if (i == -1) ShowMessage("warning", "لطفاً ابتدا در سیستم شناسایی شوید."); else if (i == -2) ShowMessage("success", "شما عضو شبکه اجتماعی تبیان نمی باشید."); else if (i >= 0) ShowMessage("success", "ارسال به شبکه اجتماعی تبیان با موفقیت انجام شد."); }, error: AjaxFailed }); function AjaxFailed(result) { ShowMessage("error", "برای ارسال لطفا ابتدا به شبکه اجتماعی تبیان بپیوندید."); } function ShowMessage(MessageType, MessageText) { var w = ($(window).data-xwidt() / 2) - 200; $("body").append("
" + MessageText + "
"); $("div[id=" + MessageType + "]").slideDown(500).delay(3000).slideUp(500); } }


منبع :