سری دوم از شعر های زیبا، عاشقانه، غزل و نو در آکا ایران؛ شعر غزل، شعر زیبا، شعر نو، شعر عاشقانه همراه با تصاویر زیبا عاشقانه قسمت 0102
شعر نو | شعر زیبا آکا ایران»»» شعر های عاشقانه و زیبا همراه با تصاویر عاشقانه و زیبا و شعر غزل و نو در آکا ایران «««

من از خیال تو ، حس حضور می خواهم

دلم گرفته وسنگ صبورمی خواهم


قسم به عمق نگاهت، که دوستت دارم

تورا که خالصی وبی غرور ، می خواهم


بگیر سمت نسیم سحر، لبانت را

که ازتو، بوسه ی از راه دور می خواهم


بریز، آتش عشقی به قلب یخ زده ام

اسیر ظلمتم و ازتو نور می خواهم


برای ردشدن از سیم خاردار دلت

در انتظارم و رمز عبور می خواهم


خداکند که حسودان، ندیده باشندت

برای دشمن تو،چشم کور می خواهم


خیال را به حقیقت بدل کن وبرگرد

من از خیال تو، حس حضور می خواهم.. 


شعر غزل، شعر زیبا، شعر نو، شعر عاشقانه؛ 0102 -آکاشعر،،شعر غزل،شعر نو،شعر زیبا،شعر عاشقانه،تصاویر زیبا عاشقانه،مجله اینترنتی آتا ایران،مجله اینترنتی،مجله،آتا ایران،آتا


»»» شعر های عاشقانه و زیبا همراه با تصاویر عاشقانه و زیبا و شعر غزل و نو در آکا ایران «««

بدهم تکیه به تو شانه شدن را بلدی؟

گرمی ثانیه ای خانه شدن را بلدی؟


تو که ویرانه کننده است غمت می دانم

خوردن غصّه و ویرانه شدن را بلدی؟


آنقدر سوخته قلبم که قلم می سوزد

شمع گریان شده، پروانه شدن را بلدی؟


مرغ عشقی شده دل میل پریدن دارد

بال و پر در قدمت لانه شدن را بلدی؟


می نویسم من عاشق فقط از قصّه ی تو

در غزل های من افسانه شدن را بلدی؟


اشک شب های سحر سوخته ام پیش کشت

تلخی گریه ی مردانه شدن را بلدی؟


هر کسی دیده مرا شاعر "مجنون" خوانده

تو بگو "لیلی" "دیوانه" شدن را بلدی؟


این همه ناز کشیدم بشوم معتکفت

بدهم تکیه به تو شانه شدن را بلدی؟


شعر غزل، شعر زیبا، شعر نو، شعر عاشقانه؛ 0102 -آکاشعر،،شعر غزل،شعر نو،شعر زیبا،شعر عاشقانه،تصاویر زیبا عاشقانه،مجله اینترنتی آتا ایران،مجله اینترنتی،مجله،آتا ایران،آتا

»»» شعر های عاشقانه و زیبا همراه با تصاویر عاشقانه و زیبا و شعر غزل و نو در آکا ایران «««


سه تارم ، راست میگوید ، کمی ناکوک و بد حالم

مخالف میزنم ، زیرا ، مخالف گشته اقبالم

دلم می خواهد امشب را در آوایش رها باشم

ولی افسوس دلتنگم ، ولی افسوس بی بالم

اسیر اشک نافرمان ، اسیر بغض حرمانم

گلو را می فشارد دل ، پر از قیلم ، پر از قالم

نه آهی و نه سودایی ، نه شوری و نه غوغایی

دل آرایی ندارم تا که پرسد حال و احوالم

به دامان تو افتادم ولی دامن کشی کردی

خدایا عاشقی کن تا ...بفهمی از چه مینالم.
منبع :