آکاایران: پهلوان پنبه 

نویسنده: الهه رشمه
 

مورد استفاده:

در مورد افرادی است که خود را بزرگتر از آنچه هستند جلوه می‌دهند.
در دورانی که اصول پهلوانی و مردانگی در میان مردم رواج داشت رسم بر این بود که یک مرد قوی و زورمند به عنوان پهلوان شهر انتخاب می‌شد. البته وقتی که آن مرد با تمام مردان قوی شهر کشتی گرفته بود و همه‌ی آنها را بنابر اصول مروّت و مردانگی شکست داده بود و مقام پهلوانی او تا زمانی پابرجا بود که مردی قوی‌تر از او می‌توانست در کشتی آن مرد را شکست دهد.
پهلوان شهر بودن امتیازهای دیگری هم داشت. به طور مثال پهلوان شهر به شدت مورد احترام و علاقه مردم شهر بود و این جذابیت‌ها باعث شده بود که جوانی درشت هیکل و قوی اندام که فکر می‌کرد کشتی و پهلوانی فقط زور بازو و توان زانو است هوس کند تا با پهلوان شهر درافتد.
این جوان مدتها خوب غذا خورد و کارهای سخت و طاقت‌فرسایی انجام داد تا بازوان قوی و محکمی داشته باشد با هم سن و سال‌های خود بارها کشتی گرفته بود و توانسته بود همه‌ی آنها را شکست دهد. این موفقیت‌ها روز به روز علاقه‌ی او را برای رویارویی با پهلوان شهر بیشتر و بیشتر می‌کرد.
تا اینکه یک روز جارچیان در شهر جار زدند که پهلوان اعلام کرده فردا به میدان مسابقه می‌آید تا با هرکس که فکر می‌کند می‌تواند حریف او باشد کشتی بگیرد. پسر جوان که به زور بازویش خیلی مغرور شده بود اول از همه رفت و برای کشتی اعلام آمادگی کرد. پسر جوان با خود فکر می‌کرد که اگر فردا بتواند پهلوان شهر را شکست دهد می‌شود جوانترین پهلوانی که شهر تا آن موقع داشته خواهد بود و سالیان سال مورد توجه و احترام مردم قرار می‌گیرد.
مرد جوان آن شب از ذوقش تا صبح نخوابید و صبح زود بیدار شد مادرش برایش صبحانه‌ی کاملی ترتیب داده بود. جوانک صبحانه‌اش را خورد و راهی میدان اصلی شهر شد.
مردم زیادی در میدان اصلی جمع شده بودند و همه آمده بودند ببینند این مرد جوان و بی‌نام و نشان کیست که اول از همه اعلام کرده می‌خواهد به مبارزه با پهلوان برود. پهلوان آمد و هر دو مرد وارد گود مسابقه شدند. ورزشکار جوان که به توانایی‌هایش خیلی مطمئن بود. برای شروع مسابقه لحظه شماری می کرد. با اعلام داور کشتی بین دو مرد قوی هیکل آغاز شد.
ابتدای مسابقه جوان خوب عمل کرد و موفق شد. خودی در برابر پهلوان نشان دهد. دو مرد از نظر هیکل و بازوها به هم شبیه بودند ولی تجربه‌ی پهلوان خیلی بالا بود. او در ابتدای کشتی گذاشت تا جوان خودی نشان دهد و هرچه توان دارد بیرون بریزد. پهلوان هم می‌خواست قدرت و تیزهوشی او را سنجد، در نیمه‌های کشتی بود که دیگر جوان خسته شد و نفسش به شماره افتاد. این موقع بود که پهلوان از فنون کشتی و تجربه‌اش استفاده کرد و در یک لحظه توانست پشت جوان را با زمین آشنا کند و به اصطلاح پهلوانان پشتش را به خاک بمالد.
این اتفاقات اینقدر سریع افتاد که اصلاً جوان متوجه نشد چه طوری شکست خورد؟ ورزشکار جوان که با آن همه ادعا به این راحتی باخته بود سرش را پایین گرفت و خجالت زده، یواش یواش از کنار میدان گذشت و به طرف خانه‌اش به راه افتاد.
مادرش که در خانه منتظر برگشتن او و شنیدن نتیجه مسابقه بود تا پسرش در را باز کرد و وارد شد. جلو رفت و با خوشحالی پرسید چه شد؟ پهلوان شهر شدی؟ جوان که خیلی عصبانی و ناراحت بود با شنیدن حرف‌های مادرش ناراحت‌تر شد و چون زورش به کس دیگری نمی‌رسید به طرف مادرش رفت و پیرزن را بلند کرد و او را بالای سرش برد و چرخاند بعد محکم به زمین کوبید. در اثر این ضربه و برخورد محکم مادرش به زمین سر و ستون مهره های پیرزن شکست و خون روی زمین جاری شد. بله جوان که طاقت یک شکست را نداشت، از شدت عصبانیت تمام قدرتش را به مادرش نشان داد و پیرزن را در جا کُشت.
مردم شهر با شنیدن خبر مرگ پیرزن که توسط پسرش به این شکل کشته شده، به پسر جوان گفتند به تو به جای لقب پهلوان پهلوانان باید لقب پهلوان پنبه می‌دادند. که همه‌ی توان و زورت را به مادرت نشان دادی.
منبع مقاله :
رشمه، الهه، (1392)، ضرب المثل و داستانهایشان (معنی ضرب المثل و ریشه‌های آن)، تهران، انتشارات سما، چاپ اول 

 
منبع :