• تعداد بازدید :
  • 3
  • سه شنبه 21/2/1395 - 11:40
  • تاریخ :

شاعرانه ای در وصف امام حسین علیه السلام به  مناسبت سالروز ولادت شان.

بخش شعر و ادبیات آکا ایران

مرا یک قبله، آن کوی حسین است
دلم، دربند ابروی حسین است
طواف کربلا، خو اهد و جودم
دلم ، پروانه ی کوی حسین است
به من آموخت یارم ، اسم اعظم
همانا، نام دلجوی حسین است
مشامم می رسد، بو ئی ز جنت
یقین دارم، که آن بوی حسین است
میان خیر و شر، میز ا ن هستی
عیار حق، ترازوی حسین است
تو می بینی، تنم اینجا ست اما
دل دیوانه، پهلوی حسین"ع" است
تو جنب و جوش می بینی، در این دل
همه از لطف و نیروی حسین است
بخو اند فاخته کو کو، بد ا نید
مسلمان، گبر و ترسا و کلیمی
یکایک محو هوهوی حسین است
اگر درمان درد خویش خواهی
طبیبم گفت: داروی حسین است
" فرائی " شاه بیت زن0دگا نی
به شیعه، رسم و الگوی حسین است

سروده"عبدالمجیدفرائی"

 

هستی
میزان هستی -آکامیزان
هستی

اینجا، همان ادامه غوغای کربلاست

میزان هستی -آکامیزان

یاعلی توکیستی؟

هستی

انتخاب اصلح

میزان هستی -آکامیزان

غروب جمعه

"); $("div[id=" + MessageType + "]").slideDown(500).delay(3000).slideUp(500); } }); function Clickheretoprint() { var s = "MainComponents/printpage.htm"; s = "/" + s + ""; window.open(s, "", "Width=700,data-xheight=600,ScrollBars=1, resizable =0"); } function SendToWall() { var type = "1"; var id = ""; id = "318818"; if (id == "") id = "318818"; $.ajax({ type: "POST", url: "/webservices/Socialnetwork_v2/Service.asmx/SendToWall", data: "{ ID:" + id + ", Type:" + type + "}", contentType: "application/json; charset=utf-8", dataType: "json", success: function (recdata) { var i = recdata.d; if (i == -1) ShowMessage("warning", "لطفاً ابتدا در سیستم شناسایی شوید."); else if (i == -2) ShowMessage("success", "شما عضو شبکه اجتماعی تبیان نمی باشید."); else if (i >= 0) ShowMessage("success", "ارسال به شبکه اجتماعی تبیان با موفقیت انجام شد."); }, error: AjaxFailed }); function AjaxFailed(result) { ShowMessage("error", "برای ارسال لطفا ابتدا به شبکه اجتماعی تبیان بپیوندید."); } function ShowMessage(MessageType, MessageText) { var w = ($(window).data-xwidt() / 2) - 200; $("body").append("
" + MessageText + "
"); $("div[id=" + MessageType + "]").slideDown(500).delay(3000).slideUp(500); } }


منبع :