آکاایران: پیکار پاندویی ها و کورویی ها (2) 

 

نپیش از پیکار/اسطوره ای از هند

منبع مقاله :
فوژر، روبر؛ (1383)، داستان های هندی، ترجمه اردشیر نیکپور، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ سوم

 

مقالات مرتبط :


پیکار پاندویی ها و کورویی ها (1)
پیکار پاندویی ها و کورویی ها (3)
پیکار پاندویی ها و کورویی ها (4)منبع :