• تعداد بازدید :
  • 30
  • یکشنبه 6/10/1394 - 11:15
  • تاریخ :

سروده تازه علی معلم دامغانی و سیدمحمود عبادی در آستانه میلاد پیامبر اعظم(ص).

بخش شعر و ادبیات آکا ایران

آکاایران: جهان منور و روشن ز جاه و نور محمد(ص)

علی معلم دامغانی رئیس فرهنگستان هنر که شاعران معاصر به او «خاقانی ثانی» لقب داده اند، در آستانه میلاد حضرت پیامبر اکرم(ص) غزلی را با ردیف «سلام علیک» سروده و در هفته وحدت آن را منتشر کرده است. این غزل که هم مدح و هم شکوائیه است، متضمن نجوای شاعر با پیامبر (ص) درباره اوضاعی است که در سال های اخیر در جهان اسلام حاکم شده است.
سیدمحمود عبادی نیز با تخلص(سیدثانی) در مقام حضرت رسول اکرم (ص)، شعری سروده که در ادامه می خوانید:

این زمان کفر می فروشد ناز

ای رسول امین سلامٌ علیک
ای غریب زمین سلامٌ علیک
صبح صحبت غروب شد از فسق
شب دمید از کمین سلامٌ علیک
راه زد کیش را ز غیرت کفر
سخت شد کار دین سلامٌ علیک
ماه اُمُّ القُرا شد آواره
تا چنان شد چنین سلامٌ علیک
ابتلا کربلا شد از کافر
تیغ آهیخت کین سلامٌ علیک
مِهر را سر برید دشنه شام
عشق شد ره نشین سلامٌ علیک
روح کعبه برفت و زان جنت
ماند حصنی حصین سلامٌ علیک
مه که برجاست مکه گویندش
بی مه نازنین سلامٌ علیک
ماه آواره و غریب جهان
مه ز هجرش غمین سلامٌ علیک
ای جمال جمیل و کل جمال
خاکبوست جبین سلامٌ علیک
زین عقارب که اقربا نامند
زهر شد ما و طین سلامٌ علیک
دینشان هر چه بیشتر پرورد
بیش راندند کین سلامٌ علیک
ای خدا را رسول و ما را شاه
خواری ما ببین سلامٌ علیک
این زمان کفر می فروشد ناز
خود به دین مبین سلامٌ علیک
آفتاب خدای ما هر روز
سر بر آرد ز چین سلامٌ علیک
گو خدا را خدای را از غرب
بر شود شمس دین سلامٌ علیک
غیر این هیچ حاجت ار داریم
در رخ ما مبین سلامٌ علیک

******

جمال و جلوه در آمیخت با ظهور محمد(ص)

جهان منور و روشن ز جاه و نور محمد(ص)
جمال وجلوه در آمیخت با ظهور محمد(ص)
جهان بنام تو خلقت گرفت،عزت یافت
به هر دو کون شرف میدهد حضور محمد(ص)
سحاب رحمت عشق است وقیمت دو سرا
کویر تشنه سراب است از بحور محمد(ص)
صفای چشمه ی خورشید و ساحل امید
که از سمک به سها میرسد سرور محمد(ص)
به الضحی نظری کن به انبیا ناظر
ببین سرور خدا از برای سور محمد(ص)
به شان او فقط این بس که شاهد لولاک
فرشتگان خدا پر زند به دور محمد(ص)
مقام طور تجلی نی از کلیم الله ست
یقین که شوکت آن جلوه گر ز طور محمد(ص)
مدینه شهر نبی افتخار مذهب ودین
قیام قامت او شاهد از نذور محمد(ص)
جمال او چو جلالش گرفته عرش خدا را
غرور دین خدا در جهان غرور محمد(ص)
خوش آن زمان که به معراج پر کشید از فرش
به کهکشان فلک باز شد مرور محمد(ص9
خوش آن دمی که خدا بود وپادشاه عرش و زمین
چه شورشی به زمین آمد از نشور محمد(ص)
علی که شیر خدا بود و کاتب وحیش
صفای تازه گرفت آن زمان ز شور محمد(ص)
زخندق و ز احد غزوه های سنگینش
سپاه فتنه همه محو شد ز زور محمد(ص)
ز ذولفقار علی جان گرفت دین خدا
قیام قائم او زنده از شعور محمد(ص)
گشوده شد در جنت بنام شاه دو عالم
فرشته جلوه گری کرد از عبور محمد(ص)
به نام او دو جهان کام در کام است
پیام سوره ی احزاب شد امور محمد(ص)
شمیم آیه اعجاز و شعر سید ثانی
همیشه زنده و قائم بود به نور محمد(ص)منبع :