آکاایران: نیش عقرب نه از ره کین است 

نویسنده: الهه رشمه
 

مورد استفاده:

در مورد افرادی است که با رفتارشان به دیگران آسیب می‌رسانند، اما نیت بدی ندارد.
روزی روزگاری لاک پشت و عقربی وسط یک برکه زندگی می‌کردند و دور تا دور آنها را آب فراگرفته بود. آنها در خشکی کوچکی که وسط آب قرار داشت با چند حیوان دیگر به خوبی و خوشی زندگی می‌کردند، چند سال بعد به دلیل خشکسالی و نباریدن باران آب برکه کم شد و در نتیجه دیگر غذایی برای خوردن حیوانات پیدا نمی‌شد. حیوانات دیگر مرداب مثل قورباغه‌ها و غیره در حال از بین رفتن بودند. لاک پشت و عقرب که نزدیک هم زندگی می‌کردند و با هم خیلی دوست بودند برای اینکه جان خود را از دست ندهند به فکر چاره‌ای افتادند، عقرب با ناراحتی گفت: من باید در این خشکی کوچک بمانم تا بمیرم من نمی توانم از آب عبور کنم چون در آب غرق می‌شوم. لاک پشت که نمی‌توانست برود و دوست و همسایه‌ی قدیمی خود را تنها بگذارد به فکر چاره‌ای افتاد. به عقرب گفت: غصه نخور تو بر لاک من بنشین من به سلامت تو را از برکه بگذرانم. آنها فردای آن روز حرکت کردند بر لب آب که رسیدند، عقرب به پشت لاک پشت پرید و او هم سینه‌ی خود را به آب زد و خیلی راحت توانستند بر روی آب شناور شوند.
عقرب که خیلی خوشحال شده بود و باورش نمی‌شد که بتواند از روی آب بگذرد نیشش را بر لاک، لاک پشت فرو کرد. لاک پشت که متوجه قضیه شد، گفت: من دارم تو را از برکه به سلامت می‌گذرانم، بعد تو در حال نیش زدن منی، عقرب گفت: نه اینطوری نیست که تو فکر می‌کنی من زمانی که خیلی خوشحالم باید نیش بزنم تا خوشحالی خودم را نشان دهم. لاک پشت هم گفت: چه جالب! من هم وقتی خیلی خوشحال می‌شوم باید در آب برقصم و شروع کرد به رقصیدن در آب و پیچ و تاب دادن به خودش، عقرب هم که بر روی لاک او نشسته بود به راحتی سر خورد، در آب افتاد و خفه شد.
منبع مقاله :
رشمه، الهه، (1392)، ضرب المثل و داستانهایشان (معنی ضرب المثل و ریشه‌های آن)، تهران: انتشارات سما، چاپ اول 

 
منبع :