درباره ی رمان «رهایی از شاوشنک» نوشته استفن کینگ.

یاسر نوروزی-بخش شعر و ادبیات آکا ایران

آکاایران: من بی گناهم

رهایی از شاوشنک/ نویسنده: استفن کینگ/ ترجمه: علی کاووسی/ نشر: آذرکلک

دو نفر. دو نفر را کشته؛ همسرش به علاوه ی مربیِ گلفِ همسرش. حکم: صندلی الکتریکی؟ طناب دار؟ تزریق دارو؟ نه! هیچکدام. اینجا ایالت «مین» است و اعدامی در کار نیست. به دو بار حبس ابد محکوم می شود. چون دو نفر را کشته؛ دو بار. اما آیا واقعاً دو نفر را کشته؟ خودش به صراحت می گوید بی گناه است. اما چطور چنین چیزی ممکن است؟ مغازه داری که اسلحه فروخته، شهادت می دهد که آقای «اندی دوفرین» روزِ قبل از قتل، از او اسلحه خریده. چند نفر او را همان روزها در محل جنایت دیده اند. پیش از قتل، چند روزی با همسرش مشکل داشته. حتی تصمیم داشته خودکشی کند. اوضاعِ روحی و روانیِ مناسبی نداشته، دنبال انتقام بوده؛ همه ی انگیزه های قتل جمع اند.
- «باز هم کتمان می کنین آقای دوفرین؟»
- «من کسی رو نکشتم. من بی گناهم»
کسی باور ندارد جز راوی. راوی کسی ا ست که چندی بعد از ورودِ «دوفرین» به زندان با او آشنا و به تدریج صمیمی می شود. خودِ راوی قاتل است و به این قتل اذعان دارد. و نه مثل «دوفرین» به اتهام قتل دو نفر؛ به اتهام قتل سه نفر! همسر، زن همسایه و بچه ی کوچکِ زنِ همسایه. می خواسته از شَرِّ زنش خلاص شود. ترمزِ ماشین را دست کاری می کند و از بدِ حادثه زنش، قبل از حرکت، زنِ همسایه و فرزندش را نیز سوار ماشین می کند و.... حالا این راوی، روایتگرِ زندان و ورودِ «دوفرین» و آشنایی اش با اوست. از «دوفرین» با احترام یاد می کند و او را بی گناه می داند.

جای تأسف است که در ایران،  همه او را به جهت نمایش آثار سینمایی  ای که بر اساس رمان هایش ساخته شده، می شناسند: «راز»، «درخشش»،  «مسیر سبز» و.... و باز جای تأسف است که اکثر آثاری که از او در ایران ترجمه شده، پایین تر از سطح توقع هستند؛ اما خوشبختانه «رهایی از شاوشنک» چنین نیست

و وقتی 15 سال بعد از ورودِ «دوفرین» به زندان یقین می کند دوستش بی گناه است، نخستین کسی ا ست که از ته دل شاد می شود. «دوفرین» نزد قاضی می رود اما... و این شروعِ طرحِ رهایی از شاوشنک است. جالب اینجاست راوی، دوستِ «دوفرین» است نه خودِ «دوفرین». و این البته ماجرا را جذاب تر می کند. فرض کنید قرار بود به جای دکتر «واتسون»، «شرلوک هلمز» راوی باشد؛ مطمئنا نیمی از جذابیتِ داستان را هم نداشت.

وقتی قرار است از یک ابرانسان صحبت به میان آید، بهتر است کسِ دیگری راوی باشد؛ کسی که هوش و ذکاوتش به اندازه ی شخصِ مذکور نیست و همذات پنداریِ مخاطب با او بیشتر است؛ طرف معما را حل می کند، حال آنکه «ما» و «راوی» هنوز اندر خمِ یک کوچه ایم. شیوه ی روایت گری در «رهایی از شاوشنک» هم به همین شکل است؛ همراه با یک داستانِ خطی با شروعی فوق العاده جذاب. ضمن اینکه خودِ طرحِ قصه قابلیت فراوانی برای جذب مخاطب دارد. و زمانی که تبدیل به فیلم سینمایی می شود، کمتر کسی ا ست که آن را ندیده باشد. خود نگارنده هم، سال ها پیش بعد از دیدن فیلم با نام نویسنده آشنا شد. و البته تا به امروز، هر چه گشت، ترجمه ی قابل قبولی از آثار او ندید.

«کینگ» متأسفانه در ایران بخت و اقبال نداشته؛ درست مثل کودکی هایش در «پورتلندِ» آمریکا. وقتی یک ساله بود، پدرش به بهانه ی خریدِ یک پاکت سیگار بیرون می رود و دیگر برنمی گردد. مادر، او را نزد پدربزرگ و مادربزرگش می فرستد؛ چون توان مالی ندارد. اما پدربزرگ و مادربزرگ، «استفن» را پس می فرستند چون آنها هم پیر و فرسوده اند و توانِ نگهداری اش را ندارند. چه می دانستند روزی فروش کتاب های همین کودک به نسخه های 50 میلیونی خواهد رسید؟ و روزی در بسیاری کشورهای جهان از جمله ایران طرفدار پیدا می کند؟ جای تأسف است که در ایران، همه او را به جهت نمایش آثار سینمایی ای که بر اساس رمان هایش ساخته شده، می شناسند: «راز»، «درخشش»، «مسیر سبز» و.... و باز جای تأسف است که اکثر آثاری که از او در ایران ترجمه شده، پایین تر از سطح توقع هستند؛ اما خوشبختانه «رهایی از شاوشنک» چنین نیست. ترجمه ای ا ست کم اشتباه که شما را با خود می کشد و کاری می کند که کمتر به دست اندازهای دستور زبانی و لغوی و غیره بربخورید. ضمنا! خواهشمند است به خاطر دیدنِ نسخه ی سینمایی، خود را از خواندنِ این رمان محروم نکنید. جذابیتِ رمان (حتی با اینکه ماجرا را می دانید) هیچ دستِ کمی از فیلم ندارد. و چه بسا برای علاقه مندانِ رمان بیشتر هم باشد؛ مثل من.


 

من بی گناهم -آکاگناهم

زهره ترک شوید

من بی گناهم -آکاگناهم

پردرآمدترین نویسندگان جهان

من بی گناهم -آکاگناهم

حقایقی درباره استفن کینگ

من بی گناهم -آکاگناهم

پنج نویسنده در میان 100 چهره پرقدرت جهانمنبع :