آکاایران: علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد 

نویسنده: الهه رشمه
 

مورد استفاده:

در مواقعی بکار می‌رود که شخص با برنامه ریزی درست می‌تواند از حوادث پیشگیری کند.
روزی روزگاری پیامبری بر قومی نازل شد این پیامبر خدا سالیان سال در جهت تبلیغ دین و دینداری مردمش تلاش کرد. ولی هرچه بیشتر تلاش می‌کرد، مردمش کمتر قدر و اهمیت زحمات او را درک می‌کرد. آنها دستورات الهی را عمل نمی‌کردند. درنهایت خداوند عذابی را بر این قوم نازل کرد. مردم این قوم دچار دردی لاعلاج می‌شدند. و در اثر این درد گروه گروه از بین می‌رفتند. گروهی از بزرگان این قوم نزد پیامبر رسیدند و خواستند راه چاره را به آنها نشان دهد. پیامبر فرمودند: به خدا ایمان آورید و به دستوراتش عمل کنید. و از رفتار گذشته خود توبه کنید تا از عذاب الهی در امان باشید. بزرگان این دستورات را به مردم قوم خود گفتند: عده‌ای پذیرفتند و بدان عمل کردند و گروهی هم گفتند: اگر این طور که تو می‌گویی رفتار کنیم چه لذتی از دنیا می‌بریم و برای چه زنده‌ایم؟
هرچه پیامبر این قوم و بزرگانشان به این عده نصیحت کردند و گفتند «مردم علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد. اگر توبه نکنید بلا که نازل شد دیگر مهلت این کار را ندارید» فایده نداشت و به اعمال زشت خویش ادامه می‌دادند. تا وقتی که عذاب الهی بر آنها نازل شد و این قوم را به جز عده‌ای معدود که توبه کرده و به خدا ایمان آورده بودند از بین برد.
منبع مقاله :
رشمه، الهه، (1392)، ضرب المثل و داستانهایشان (معنی ضرب المثل و ریشه‌های آن)، تهران: انتشارات سما، چاپ اول 

 
منبع :