آکاایران: یادی کنیم از شعر زیبای سهراب سپهری در این آخر سالی…

کاش می شد که نرفت…

کاش می شد که بمانیم و بسازیم خانه ای با گل دل

کشور عشق کجاست

صحبت از رفتن و بیزاری نیست

پای رفتن لنگ است

کاش می شد که زمین را بوسید و زمان را نوشید….

سهراب سپهری

منبع :