آکاایران: شعرهای زیبای عاشقانه و احساسی جدید، متن های عاشقانه جدید

 

با من برقص….
چرخش عشق روی نبضِ زمین،پابپای تو
چرخش گیسوان سیاه من،روی شانه های تو
بازی بوسه ات با گوشواره ها
بازی دامنم روی ساقِ پا
مرابه خود بخوان
به رویایی،که خواب بینم درسفرم
مراببربه آن لحظه هایی
که دنیا بداند،
همرقصِ دیوانه ات
تنها منم …

 

شعرهای زیبای عاشقانه و احساسی جدید -آکاشعرهای زیبای عاشقانه و احساسی جدید -آکا

 

از تو پنهان می کنم رنگ صدایم را هنوز
پیش چشمت می کنم گم دست و پایم را هنوز

 

غربتم را با تو قسمت می کنم از راه دور
می پذیری دست های بینوایم را هنوز ؟

 

بشنو آواز مرا از سایه ها و سنگ ها
مردم اما نیست پایان ، ماجرایم را هنوز

 

چیست آیا جرم انسان جز به دنیا آمدن؟
آنکه می آرد نمی بخشد خطایم را هنوز؟

 

در زمین جایی ندارم آرزویم مردن است
آسمان نشنیده می گیرد دعایم راهنور

 

شعرهای زیبای عاشقانه و احساسی جدید -آکاشعرهای زیبای عاشقانه و احساسی جدید -آکا

شعرهای زیبای عاشقانه و احساسی جدید -آکاشعرهای زیبای عاشقانه و احساسی جدید -آکا

پاییز یادش رفت
جنازه اش را ببرد
زمستان که آمد ناگهان عاشقش شد
اما چه فایده ای داشت ؟
معشوقه ای که لبانش سرد و بی رنگ بود
دستانی بی حس داشت ، لبخند هم نمی زد
و حتی یک بار هم نگفت دوستت دارم ،
تنها چیزی که برایش مانده بود موهایِ طلایی و بلندی بود که شب را به آن ها سنجاق می کرد
زمستان اما مثلِ دیوانه ها برایش آواز می خواند
شعر های عاشقانه می سرود
خیال می کرد که پاییز بلند می شود و به جای تمام اضطراب هایِ تنهایی اش تا همیشه در آغوشش می کشد
اواخر اسفند بود ،
همه را از دلش تکانده بود جز او ،
نمی دانست که چگونه بدون عطرِ موهایش یک سال را تاب بیاورد
سیگاری دود کرد و برای آخرین بار چشمانش را بوسید
از آن پس دیگر همه ی زمستان ها بویِ پاییز می دادند.

شعرهای زیبای عاشقانه و احساسی جدید -آکاشعرهای زیبای عاشقانه و احساسی جدید -آکا

برای کفشی که
همیشه پایت را می زند
فرقی نمیکند
تو راهت را درست رفته باشی یا اشتباه
هر مسیری را با او
همقدم شوی
باز هم
دست اخر
به تاول های پایت می رسی
ادم ها هم به کفش ها بی شباهت نیستند
کفشی که همیشه پایت را میزند
ادمی که همیشه آزارت می دهد
هیچ وقت نخواهد فهمید
تو چه درد ی را تحمل کردی
تا با او همقدم باشی..

شعرهای زیبای عاشقانه و احساسی جدید -آکاشعرهای زیبای عاشقانه و احساسی جدید -آکا

شعرهای زیبای عاشقانه و احساسی جدید -آکاشعرهای زیبای عاشقانه و احساسی جدید -آکا

خوش بحالت غریبه!!!
دنیای کسی هستی ک دنیای من است…
چنان در تو غرق شده ک بخاطر تو مرا نادیده میگیرد….
مرا…. اشک هایم را…. دلتنگی هایم را…. غم هایم را….بغض هایم را….
میبیند و چشم هایش را میبندد….
فقط بخاطر توووووو….
من مغرور را به جایی رساندی….
ک همه وجودم را بغض فرا گرفته….
بغض حسادت به تو!!

خوشبحالت غریبه….

 

شب قدر است شبی برای آرامش روح

شعر زیبای همرهان رفتند و من از کاروان جا مانده ام

اشعار زیبای تبریک نیمه شعبان

 

منبع :