آکاایران: “لیلا کرد بچه”

آکاایران: شاعرانه های عاشقانه... (2)

دوست
آدم ها را ،
از روی قِدمَتِ دوستانش بشناس
نه از تعداد دوستانش

قاسم براهویی

“مورات حان مونگان”

در صورتت آرامشی بود ،
که می توانستم تمام کلمات را به امانت بسپارم.

شاعرانه های عاشقانه... (2)  -آکاشاعرانه٬ شاعرانه ها..٬ شعر٬ شعرهای زیبا٬ عکس زیبا٬آنتوان دو سنت اگزوپری

“کرت ونه گوت/ زمان لرزه”

ما به خاطر این روی کره زمین زندگی می کنیم ،
که از زندگی لذت ببریم
به حرف های کسانی که به شما غیر از این می گویند گوش ندهید.

“سید محمد عباسی”
در سینه ی هر مردی
زنی می تپد که می جهاند عشق را گرم
در رگ هایش زنی که هست
و شاید بوده که دیگر نیست
مردی که نمی خندد
زن سینه اش را باخته

رابرت دنیرو

هنگام مواجه شدن با افسردگى به او لبخند بزنید،
افسردگى شما را احمق میپندارد و به سراغ کسِ دیگرى مى رود!

رابرت_دِنیرو

لیلا کرد بچه

شازده کوچولو پرسید:
از کجا بفهمم وابسته شدم؟
روباه جواب داد:
تا وقتی هست نمی فهمی! .
آنتوان_دوسنت_اگزوپری

سید محمد عباسی

  • چنان میدزدمت در روز روشن
    که دولت مرد سابق، آن دکل را
    .
    قاسم_براهویی

کرت ونه گوت

منبع :