.
اخبارشعر ،داستان ، ادبیات، کتابنشنو از نی نی حصیری بیش نیست
آکاایران: نشنو از نی نی حصیری بیش نیست

آکاایران: بگذر از نی من حکایت می کنم
وز جدایی ها شکایت می کنم

نی کجا این نکته ها اموخته؟
نی کجا داند نیستان سوخته؟

بشنو از من بهترین راوی منم
راست خواهی هم نی و هم نی زنم

نشنو از نی نی حصیری بیش نیست
بشنو از دل ,دل حریم دلبریست

نی چو سوزد خار و خاکستر شود
دل چو سوزد خانه ی دلبر شود ….

سبحان

منبع :

گردآوری توسط بخش شعر ،داستان ، ادبیات، کتاب سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات