.
اخبارشعر ،داستان ، ادبیات، کتابفاحشه را خدا فاحشه نکرد...
,فاحشه,صادق هدایت,زن هرزه
آکاایران: فاحشه را خدا فاحشه نکرد؛ آنان که در شهر نان قسمت می کنند، او را لنگ نان گذاشته اند، تا هر زمان که لنگ هم آغوشی ماندند، او را به نانی بخرند

آکاایران: فاحشه را خدا فاحشه نکرد...

جمله ای از بزرگ مرد تاریخ” صادق هدایت “

منبع :

گردآوری توسط بخش شعر ،داستان ، ادبیات، کتاب سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات