.
اخبارشعر ،داستان ، ادبیات، کتابکیستی که من اینگونه به اعتماد نام خود را با تو می گویم...
,عاشقانه ای ناب از احمد شاملو,کیستی که من اینگونه به جد در دیار رویاهای خویش با تو درنگ می کنم؟,کیستی  ای مهربان ترین؟
آکاایران: کیستی که من

اینگونه به اعتماد

نام خود را

با تو می گویم…

کلید قلبم را

در دستانت می گذارم

نان شادی ام را با تو قسمت می کنم

به کنارت می نشینم

و سربر شانه ی تو

اینچنین آرام

به خواب می روم؟

آکاایران: کیستی که من اینگونه به اعتماد نام خود را با تو می گویم...

کیستی که من

اینگونه به جد در دیار رویاهای خویش با تو درنگ می کنم؟!!

کیستی که من

جز او

نمی بینم و نمی یابم ؟!!

دریای پشت کدام پنجره ای؟

که اینگونه شایدهایم را گرفته ای

زندگی را دوباره جاری نموده ای

پر شور

زیبا

و

روان

دنیای با تو بودن در اوج همیشه هایم

جان می گیرد

و هر لحظه تعبیری می گردد

ازفردایی بی پایان

در تبلور طلوع ماهتاب

باعبور ازتاریکی های سپری شده…

کیستی

ای مهربان ترین؟

کیستی  ای مهربان ترین؟

منبع :

گردآوری توسط بخش شعر ،داستان ، ادبیات، کتاب سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات