آکاایران: اگر دلت گرفت ، سکوت کن !
این روزها هیچکس معنای دلتنگی را نمیفهمد …

نمی خواهد مرا «عاق» کنی؛
همین که نگاهت رنجیده باشد؛
دنیای من، جهنم است …!

اگر دلت گرفت ، سکوت کن ! -آکااگر دلت گرفت ، سکوت کن ! -آکا

چقدر سخته

تو خیالت ساعتها باهاش حرف بزنی اما

وقتی دیدیش هیچ چیزی بجز سلام نتونی بگی

اگر دلت گرفت ، سکوت کن ! -آکااگر دلت گرفت ، سکوت کن ! -آکا

نمی شود نوشت
که این روزها چقدر عاشقانه باختم
نمی شود نوشت … !!!

اگر دلت گرفت ، سکوت کن ! -آکااگر دلت گرفت ، سکوت کن ! -آکا

نه هوا ابریست نه بارانی می بارد… پس بهانه دلم برای این همه سنگینی چیست….!!!؟

اگر دلت گرفت ، سکوت کن ! -آکااگر دلت گرفت ، سکوت کن ! -آکا

یه زمانهایی میرسه که واحد سنجش دلتنگی ، “نگاه به موبایل بر ثانیه” میشه …

اگر دلت گرفت ، سکوت کن ! -آکااگر دلت گرفت ، سکوت کن ! -آکا

 

.

منبع :