آکاایران: ابن حسام خوسفی و شعری زیبایی از ایشان

آکاایران: ابن حسام خوسفی یکی شاعران معروف بوده که شعرهای زیادی را نیز سروده است.مولانا محمد بن حسام الدین حسن بن شمس الدین محمد خوسفی شناخته شده به اِبنِ حِسام شاعر ایرانی زاده شده به سال ۷۸۲ یا ۷۸۳ هجری در روستای خوسف در منطقه قُهستان و در گذشته به سال ۸۷۵ هجری می باشد. خاندان او تا نُه پشت اهل فضل و علم و ارشاد بوده اند.از آثار او می توان به دیوان اشعار، خاوران نامه، رساله نثراللآلی، دلایل النبوة و نسب نامه اشاره کرده و نام برد.

 

کوی تو کم ز روضه دار السلام نیست

گفتم که خاک راه تو ام ملتفت نشد

بیچاره من که اینقدرم احترام نیست

گفتم بیا که از غم لعل تو سوختم

گفت این طمع به غیر تمنای خلم نیست

آیینه وجود که زنگار غم گرفت

ساقی صفاش جز به می لعل فام نیست

می ده که محتسب نکند منع شرب ما

آری به بزم ساقی ما می حرام نیست

صوفی که منع باده صافی همی کند

او را خبر ز لذت شرب مدام نیست

کردم به سرو نسبت قدش به غمزه گفت

ای بی بصیر خموش که او را خرام نیست

اندوه یار و درد فراق و غم دیار

آخر ببین که بر دل ما زین کدام نیست

هستند بندگان و غلامان تو را بسی

یک بنده مطیع چو ابن حسام نیست

منبع :