آکاایران: عکس های باحال از یک گربه ناز با چشمان لوچ

این گربه با اینکه چشمانی لوچ دارد ولی چهره بسیار مظلومانه و دوست داشتنی دارد.

به گزارش ایران ناز این گربه بامزه ، مبتلا به یک بیماری خاص است که باعث شده برای همیشه چشمانش لوچ باشد. اما همین چشم های عجیب، چهره ای بسیار دوست داشتنی به او داده است و باعث شده تا یک کارمند در سن دیگو عاشقش شود و برای همیشه از او نگهداری کند.

 

عکس های باحال از یک گربه ناز با چشمان لوچ -آکاعکس های باحال از یک گربه ناز با چشمان لوچ -آکا

 

عکس های باحال از یک گربه ناز با چشمان لوچ -آکاعکس های باحال از یک گربه ناز با چشمان لوچ -آکا

 

عکس های باحال از یک گربه ناز با چشمان لوچ -آکاعکس های باحال از یک گربه ناز با چشمان لوچ -آکا

 

عکس های باحال از یک گربه ناز با چشمان لوچ -آکاعکس های باحال از یک گربه ناز با چشمان لوچ -آکا

 

عکس های باحال از یک گربه ناز با چشمان لوچ -آکاعکس های باحال از یک گربه ناز با چشمان لوچ -آکا

 

عکس های باحال از یک گربه ناز با چشمان لوچ -آکاعکس های باحال از یک گربه ناز با چشمان لوچ -آکا

 

عکس های باحال از یک گربه ناز با چشمان لوچ -آکاعکس های باحال از یک گربه ناز با چشمان لوچ -آکا

 

عکس های باحال از یک گربه ناز با چشمان لوچ -آکاعکس های باحال از یک گربه ناز با چشمان لوچ -آکا

 

منبع :