.
.
.

جمعه, 03 خرداد 1392

برای اینکه دیگران ببیند داغ کنید
پرتال آکاايران سايت خبرگزاری آکا بخش مقالات فرهنگ و هنر -آکاایران قسمت شعر ،داستان و ادبیات- پدرم که بود

4 ساله بودم:اوبزرگترین وقویترین مردجهان بود.
5 ساله بودم:پدرهمه چیز رامی دانست.
6 ساله بودم:پدرمن ازهمه پدرها شیک پوش تر بود.
8 ساله بودم:پدرم واقعاهمه چیزرانمی دانست.

پدرم که بود - آکا ایران

پدرم که بود

روز پدر,علی مولا,روز پدر مبارک


10 ساله بودم:ایده های پدربامن فرق داشت.
12 ساله بودم:پدرخیلی پیرتر ازآن است که احساسات کودکانه مرادرک کند.
14 ساله بودم:به افکارپدراهمیت نمی دادم،اوکهنه وقدیمی فکرمی کند.
21 ساله بودم:پدر؟اونه.اوکاملا ازنسل من بدوراست ومرا به هیچ وجه درک نمی کند.
25 ساله بودم:بایدافکارش راتحمل می کردم.پدرم بودوبه هرحال حضورداشت.
30 ساله بودم:شایدبدنیست ازتجاربش استفاده کنم.
35 ساله بودم:بدون مشورت پدرفهیم ومجربم نباید کاری بکنم.
40 ساله بودم:به آرامش اوهنگام تصمیم گیری های مهم غبطه می خورم.
50 ساله بودم:حاضرم همه چیز رابدهم امااوحتی یک روز بیشتربامن می ماند


برچسب ها:
علی مولا
.
روز پدر مبارک
.
برای اینکه دیگران ببیند داغ کنید
.
آخرین بروز رسانی پنجشنبه, 23 مه 2013
.
.

مروری برگذشته

.
.
سایتهای خبری
.
.
.
.
.