شعر نیمایی

آفتی که بسیاری از شعرهای نیمایی دچار آن شده‌اند فقدان همین ساختار مسنجم و نظام‌مند است.
یک استاد ادبیات گفت: مهدی اخوان ثالث در سرودن اشعارش از هوشمند‌ی خاصی برخوردار بودهاست.

ابوالقاسم قوام اظهار کرد: مقصود از هوشمند بودن اشعار اخوان، پیوند عمیق و شرف فرهنگی آن است.

او افزود: توجه به پیشینه فکری و فرهنگی و آگاهی از پشتوانه قومی و فرهنگی که با آن با زبان شعر در سخن است سبب این شد که اخوان ثالث در شعرش توفیق فراوانی پیدا کند.

این استاد ادبیات خاطرنشان کرد: اخوان ضرورت روزگار خودش را به خوبی دریافت و متوجه این شد که در کجای شعر فارسی ایستاده است و باید چه چیزی را به عنوان مسئله و دغدغه روزگار خودش در شعر بازتاب دهد.

قوام اظهار کرد: تکنیک شاعری اخوان ثالث می‌تواند دلیل دیگری برای توفیق فراوان وی باشد.

این استاد ادبیات در خصوص تمایز شعرهای اخوان ثالث با دیگر شاعران معاصر گفت: کهن‌گرایی اخوان و استفاده از واژگان کهن با شناخت وافر و عمیق باعث تمایز او از دیگر شاعرانی شده است که به ندرت از این خصوصیت بهره جسته‌اند.

او همچنین گفت: استفاده از تکنیک بارز و جنبه‌ روایی قوی از دیگر تفاوت‌های شعرهای اخوان ثالث با شعرهای شاعران معاصر او به شمار می‌رود.

قوام افزود: اخوان ثالث به مدد تفکیک قوی و روایت مؤثر نابسامانی‌های زمان خود را به خوبی بیان می‌کند.

این استاد ادبیات اظهار کرد: با وجود این‌که اشعار اخوان دارای وزن، قالب و قافیه نیست اما به طور مستمر یک ساختار منسجم و بنیادین نظام‌مند در آن حفظ شده است.

او خاطرنشان کرد: آفتی که بسیاری از شعرهای نیمایی دچار آن شده‌اند فقدان همین ساختار مسنجم و نظام‌مند است.

ابوالقاسم قوام در ادامه عنوان کرد: در مجموع اشعار اخوان ثالث هم از هوشمندی خاصی برخوردار است و هم احساس و عاطفه در آن نقش خاصی دارد که همین امر توانسته از اخوان یک شاعر موفق بسازد و شعر وی را روزگارپسند کند.

مهدی اخوان ثالث متولد سال 1307، چهارم شهریور سال 1369 از دنیا رفت.

مجموعه‌های ارغنون (1330)، زمستان (1336)، آخر شاهنامه (1338)، از این اوستا (1345)، منظومه شکار (1345)، پاییز در زندان (1348)، عاشقانه‌ها و کبود (1348)، بهترین امید (1348)، برگزیده اشعار (1349)، در حیاط کوچک پاییز در زندان (1355)، دوزخ اما سرد (1357)، زندگی می‌گوید اما باز باید زیست... (1357) و تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم (1368) از این شاعر به جا مانده است.

منبع : seemorgh.com