هزاردستان

«علی حاتمی در امتداد فردوسی» کتابی است که با نگاه به چند داستان‌ «شاهنامه»، فیلم «هزاردستان» علی حاتمی را نقد می‌کند.
در سرآغاز کتاب «علی حاتمی در امتداد فردوسی» (تحلیل تاریخ‌محور بر هزاردستان علی حاتمی با نگاه به چندی از داستان‌های شاهنامه» آمده است: «هزاردستان» داستان تلاش بی‌سرانجام مردمی است که از سنت ناصرالدین‌شاهی و رویه احمدشاهی خسته شده‌اند. از تجدد رضاشاه هم جز چکمه بیگانگان نصیب‌شان نشد.

در آغاز کتاب با اشاره به این‌که علی حاتمی و فردوسی شباهت دارند، آمده است: حاتمی از این جهت که برخی شخصیت‌های سینمایی‌اش را از شخصیت‌های حقیقی تاریخی برگرفته، به مانند فردوسی رفتار کرده است. رگ و ریشه تاریخی دارد، اما به سندهای تاریخی الصاق نمی‌شود. به گونه‌ای اگرچه آن شخصیت‌ها شناسنامه دارند، اما حاتمی روایت‌گر تاریخ آن‌ها نیست. او روایت خودش را از تاریخ دارد که ممکن است با شناسنامه تاریخی افراد هماهنگ باشد. حاتمی هم بسان فردوسی مورخ نیست. اما آنچه می‌گوید با آنچه در بستر تاریخ جاری شده، بیگانه نیست.

کتاب «علی حاتمی در امتداد فردوسی» 253 صفحه دارد و در بخش‌های مختلفی چون حاتمی در کلام دیگران، پنیر پیتزای شخصیت‌ها، آرمان رضا؛ رضای آرمانی، رضا رستم است، لایه‌شناسی موضوعی نان، دو روایت زنانه، شاعران هزاردستان و غیره موضوع را پی‌ می‌گیرد.

این کتاب با شمارگان 2000 نسخه و قیمت 15 هزار تومان در نشر رسم منتشر شده است.


منبع : seemorgh.com