صبحدم پیک مسیحا دم جانان آمد             
گفت برخیز که آرام دل و جان آمد
               سحر از پرده نشینان حریم خلوت               
نغمه برخاست که شاهنشه خوبان آمد
                 عاشقان را رسد این طرفه بشارت زسروش             
که سحرگاه شب نیمه شعبان آمد
                مى ‏کند مرغ سحر زمزم بر شاخ گل             
که ز نرگس ثمرى پاک بدوران آمد
              وارث تاج نبى اوست که با دعوت حق             
بهر افراشتن پرچم قرآن آمد
                 شهسواریست که با صولت و بازوى على             
از پى کشتن کفار به میدان آمد
             مظهر صلح حسن اوست که با حلم حسن             
پى آرامش دلهاى پریشان آمد
              آنکه اندر رگ او خون حسین بن علیست             
پى خونخواهى سالار شهیدان آمد
              در ره زهد و عبادت چو على بن حسین             
 سوى حق قافله راسلسله جنبان آمد
               علم باقر همه در اوست که با مشعل علم             
رهبر جامعه بى سر و سامان آمد
             تا ز ناپاک کند مذهب صادق را پاک             
مظهر راستى و پاکى و ایمان آمد
              هم چو کاظم که بود قبله حاجات و مراد             
دردمندان جهان را پى درمان آمد
              چون رضا تا که کند از رنگ علوم             
وارث افسر سلطان خراسان آمد
             اوست سرچشمه تقوا و فضیلت چو جواد             
 منبع فیض و جوانمردى و احسان آمد
               هادى وادى حق کز پى ارشاد بشر             
با چراغ خرد و دانش و عرفان آمد
            یادگار حسن عسگرى پاک سرشت             
که جهان را کند از عدل گلستان آمد
             قائم آل محمد شه اقلیم وجود             
که بفرمانده ى عالم امکان آمد
             طبع خاموش رسا باز چو مرغان چمن             
پى تبریک چنین شاد و غزلخوان آمد

 شعر نیمه شعبان

شبی را به خوابم بیا، نازنین!
دلم را پُر از بوی خورشید کن

بیا چشمه غصه‌های مرا
پُر از جوششِ شعر امید کن

بیا که جهان، زیر هر گام تو
پُر از رویش سبزه‌ها می‌شود

دلِ آسمان، پُر زِ رنگین کمان
زمین، غرق ذکر خدا می‌شود

 شعر نیمه شعبان

بی‌قرار تؤام و در دل تنگم گِله‌هاست

آه! بی‌تاب شدن عادت کم حوصله‌هاست

مثل عکس رُخ مهتاب که افتاده در آب

در دلم هستی و بین من و تو فاصله‌هاست

بی‌تو هر لحظه مرا، بیم فرو ریختن است

مثل شهری که به روی گُسل زلزله‌هاست

آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد؟

دیدنت آرزوی روز و شب چلچله‌هاست

باز می‌پرسم از آن مسئلة دوری و عشق

و ظهور تو جواب همة مسأله‌هاست

 شعر نیمه شعبان

مژده ای دل که شب نیمه شعبان آمد

 بر تن مرده و بی جان جهان جان آمد

بانگ تکبیر نگردرهمه عالم بر پاست

همه  گویند  مگر  جلوه  یزدان   آمد

اززمین نوربه بالا رود امشب زیرا

نور خورشید امامت همه  تابان  آمد

قائم آل محمد (عج)گل گلزار رسول

حجه بن الحسن (عج)آن مظهر ایمان آمد

منبع:alimahdiyar.blogfa.com