ماه غم آقا- باز پرچم آقا- مشکی به تن عاشقا باز محرم شد
در دل نوای غم- باز خیمه ی ماتم – آواره ی عشق تو هر دو عالم شد


شمیم عشقت به دل نشسته دوباره بازم – وای
با دم زیبات آقا تو قلبم حرم می سازم – وای
غریب مادر(3) وای

 


کتیبه های ماتمت آقا- رمز جنونه – وای
دوباره ذکرت- روی لب ما – کرده جوونه – وای
غریب مادر(3) وای

 

زد خیمه ثاراله – با حسرت و با آه – با چشم خون روضه خون زینب کبری
دریای غم جاری- کار همه زاری – درقاب چشم حسین غربت زهرا


بوی جدایی- می وزد ازاین دیار ماتم-وای
می ترسم آخر – بشه نصیب – خواهر تو غم - وای
غریب مادر(3) وای

 

 نوحه محرم

 

 حالا برای خنده که دیر است گریه کن
بابا نخواب...موقع شیر است...گریه کن...


در مانده ام میان دوراهی...کجا روم؟
چشمم که رفته است سیاهی...کجا روم؟


جانِ رباب، من به همه رو زدم نشد
دنبال آب، من به همه رو زدم نشد...


عمه تو را ز دور نشان میدهد نخواب
هی شانه ی رباب تکان میدهد نخواب


شد وقت بازی ات کمرت را گرفته ام
با احتیاط زیر سرت را گرفته ام


قنداقه ات که بست لبت باز شد علی؟
خندید مادرت... چقدر ناز شد علی


افسوس مادرت شب شادی ات ندید
چشم رباب حجله ی دامادی ات ندید...


در خیمه گرم کرده خودش مجلست علی
جای نفس بلند شده "خس خست " علی


تا پشتِ خیمه کار ِ پدر سر به زیری است
تازه زمان دیدن دندان شیری است


همبازی تو ساقه ی تیر است گریه کن
بابا نخواب موقع شیر است گریه کن

 

 نوحه محرم

 

اینجا که ذوالجناح زمین گیر می شود
در خون غروب واقعه تصویر می شود


یا رب پناه می برم از کرب و البلا
خواب علی هر آینه تعبیر می شود


روزی برای گفتن منزل مبارکی
این دشت پر ز نیزه و شمشیر می شود


اینجا گلوی تشنه تیر سه شعبه هم
از جام چشم ساقی من سیراب می شود


اینجا که حکم قحطی یک قطره شبنم است
همبازی گلوی گلم تیر می شود


‏باران سنگ منتظر ابر کینه است
اینجا حسین فاطمه تکفیر می شود


اینجا سر حقیقت الله و  اکبری
بر روی نی به گفتن تکبیر می شود


‏در این دیار غمزده کمتر ز نصف روز
از فرط غصه خواهر تو پیر می شود


جز زیر سم اسب شکستن در این زمین
از نفس مطمئنه چه تفسیر می شود


هرکس که زهره اش ز علمدار رفته است
اینجا سر سه ساله من شیر می شود


زینب که شرم می کند از رویش آفتاب
اینجا اسیر حلقله زنجیر می شود

منبع:katibe110.blogfa.com
emam8.com