گرچه از زهر جفا دل پرشرر دارد رضا
آتشى در دل ز هجران پسر دارد رضا

 

 

تا بیاید از مدینه نور چشمانش تقى
انتظار دیدن نور بصر دارد رضا

 

در غریبى مى دهد جان و در آن حالت هنوز
انتظار خواهر خود را مگر دارد رضا

 

دورى از اهل و عیال و دوستان، خود بس نبود
کز جفاى خصم دون خون در جگر دارد رضا

 

دست ما «خسرو» به دامانش که در روز جزا
آبرو پیش خداى دادگر دارد رضا

 

 شعرمذهبی

اشعار شهادت امام رضا

 

 زائرین تو فقط شیعه اثنی عشرند
همه دلباخته عترت خیرالبشرند


همه گشتند به دریای نگاهت تطهیر
به گل روی تو سوگند ز گل پاک ترند


زائرینی که به این کعبه دل، دل بستند
تا ابد از حَرمت دل نبُرند و نبَرند


گر به سوی حَرمت روی کنند اهل جحیم
تا ابد از طمع روضه رضوان گذرند


سائلان کرمت یکسره ارباب کرم
زائران حرمت از همه خلق سرند


پا گذارند به بال ملک و طرة حور
رهروانی که به سوی حرمت ره سپرند


عالمی رو به روی پنجره فولادت
به امید کرمت همچو گدا پشت درند


انبیا ناز فروشند به گلزار بهشت
اگر از دور به ایوان طلایت نگرند


مهر تو لاله و ریحان بهشت دل ماست
حاش لله که ما را به جهنم ببرند


"میثم" بی سر و پایم نظری کن مولا
که مرا جزو سگان سر کویت شمرند

 

 شعرمذهبی

اشعار شهادت امام رضا

 

 من دست خالی آمدم ، دست من و دامان تو
سرتا به پا درد و غمم، درد من و درمان تو

 

تو هر چه خوبی من بدم ، بیهوده بر هر در زدم
آخر به این در آمدم ،باشم کنار خوان تو

 

من از هر دررانده ام ، من رانده ی وامانده ام
یا خوانده یا نا خوانده ام ،اکنون منم مهمان تو

 

پای من از ره خسته شد، بال و پرم بشکسته شد
هر در به رویم بسته شد، جز درگه احسان تو

 

گفتم منم در می زنم ،گفتی به تو سر می زنم
من هم مکرر می زنم ،کو عهد و کو پیمان تو؟

 

سوی تو رو آورده ام، ای خم سبو آورده ام
من آبرو آورده ام، کو لطف بی پایان تو؟

 

حال من گوشه نشین، با گوشه ی چشمی ببین
جز سایه ی پر مهرتان، جایی ندارم جان تو

 

من خدمتی ننموده ام، دانم بسی آلوده ام
اما به عمری بوده ام، چون خار در بستان تو