آکاایران به نقل از برترین ها : کوچک که بودیم، روز زن را فقط با نام «روزمادر» گرامی می‌داشتیم و همه هیجانمان این بود تا از پدر محترم پول کافی بگیریم و بهفروشگاه برویم و هدیه موردنظرمان را بخریم. برای ما دهه شصتی‌ها حتی جوراب هم می‌توانستجزو هدایای روز مادر باشد. تقریبا همیشه در کنار هر هدیه یک دسته گل هم می‌خریدیم.انگار هدیه‌مان بدون گل تکمیل نمی‌شد! روزهای شاد و پر هیجانی بودند آن روزها. در مدرسهاز یک هفته قبل، همه از هم می‌پرسیدیم:«برای مامانت کادو چی می‌خوای بخری؟» و پاسخ‌هابسیار متنوع بودند؛ از روسری گرفته تا ماتیک و کفش و بشقاب و قابلمه و ... .

برخی از هدایا فقط، برای «زن» بودن مادرهابود. برخی دیگر برای «مادر» بودنشان. هدایایی که به زیبایی زنانه‌شان کمک می‌کرد، یاهدایایی که هویت مادر بودن و مسوول بودن و کارهای خانه را به او یادآوری می‌کردند.هر چه بود و هر چه هستند، خوب بودند. خوب هستند.

یکی از خوشحالی‌های این روز، جشن بزرگداشتمقام مادر در مدرسه بود که دست‌کم یکی از کلاس‌هایمان تعطیل می‌شد و کف حیاط می نشستیمتا از انواع سخنرانی‌ها و مسابقه‌ها و جایزه‌های ساده مدرسه لذت ببریم. معلم‌ها و مدیرو ناظم‌ها همچون هیئت ژوری آن بالا می‌نشستند و برنامه‌ها را تماشا می‌کردند و ماکیف می‌کردیم که در کلاس نیستیم.

اکنون که سن‌مان از مدرسه گذشته و وارد دنیایواقعی‌تری شده‌ایم، می‌فهمیم که ۲۰جمادی‌الثانی که روز تولد فاطمه زهرا (س) است، روز «زن» همهست. فقط روز مادر نیست. زن بودن لزوما مادر بودن نیست.

در مورد زن و مادر حرف‌های بسیاری هست. همهمادرهای دنیا دوست‌داشتنی هستند. زن لطافت و ظرافت وجودیِ خاصی دارد که گاهی مرداناز درک آن عاجزند. همین تفاوت فکرها است که از اول دنیا و تا آخر دنیا زنان و مردانرا به هم جذب می‌کند. هر دو جنس در جادوی دنیای دیگری اسیر می‌شوند و از این بندگیلذت می‌برند. به قول سعدی، «پادشاهم که به دست تو اسیر افتادم.»

در میان دو جنس زن و مرد، زن وظایف روحی سنگین‌تریدارد. در ازدواج و در بحث فرزندداری، بیشتر وابستگی کودک به مادر است. مادر است کهبا صبوری بسیار، شب‌ها سینه به دهان کودک می‌گذارد و او را نوازش می‌کند تا مبادا لحظه‌اینوزاد نبود مادر را حس کند. نخستین حرف‌ها برای گفتن و کلمه‌ها برای آموختن را مادربه فرزند می‌آموزد. تحمل همه چیز به دوش مادر است؛ از راه رفتن کودک بگیر تا تحمل شیطنت‌هاو سال‌ها بعد، شنیدن نخستین دردودل‌های عاشق شدن‌ها، همه با مادر است. صندوقچه اسرارهستند مادرهای دنیا.

اما اینها فقط بحث مادر بودن آنها است. «زن»بودنشان چه می‌شود؟ زنان در ایران و در همه دنیا فراز و فرودهای بسیاری داشته‌اند وهنوز هم دارند. در دوران باستان در ایران، اختیار انتخاب همسر برای دختران به دست پدردختر بود و پس از مراسم ازدواج، دختر به خانواده دیگر تعلق می‌گرفت. در دوره هخامنشیانوضعیت برای زنان بهتر بود و شغل و حق ارث ومالکیت داشتند. در دوره ساسانی، پوراندخت شاه ایران بود و بر بیش از 10 کشور آسیاییپادشاهی می‌کرد.

در دوران قاجار امکانتحصیل برای زنان بسیار محدود بوده است. باور آنها این بود که زنان نمی‌توانند باسوادشوند و مغز آنان قدرت پذیرش دانش را ندارد! باسوادی زنان ننگ محسوب می‌شد و بسیاریاز زنان باسواد، آن را پنهان می‌کردند.

بد نیست بدانیددر سال ۱۳۲۸ حدود۸٪ زنانباسواد بودند، در سال ۱۳۴۵ ۱۸٪باسوادی دیده می‌شد و در سال ۱۳۵۰ بیشاز ۲۶٪ زنانایران باسواد بودند.

در دوران قاجار در خانه‌ها و خیابان‌ها جداییجنسیتی وجود داشت که تا دوره پهلوی نیز ادامه یافت. در آن زمان درمیان طبقات پایین‌ترجامعه، در خانه‌ها اندرونی و بیرونی مجزا بود و میهمانان زن توسط زنان و میهمان‌هایمرد توسط مردان پذیرایی می‌شدند. حتی در خیابان‌های پرجمعیت مانند لاله‌زار، شاه آبادو امیریه نیز در ساعت‌های پرجمعیت عصر زنان باید از یک پیاده‌رو عبور می‌کردند و مرداناز پیاده‌رویی دیگر. زنانی که می‌خواستند برای کاری به سمت دیگر خیابان بروند بایداز پاسبان اجازه می‌گرفتند و تحت نظر او به سرعت حرکت می‌کردند.

زنان برای نخستین بار در دوران محمدرضا پهلویحق رأی و نامزدی در انتخابات را به دست آوردند و نخستین وکلای زن در مجلس شورای ملیایران در سال ۱۹۶۳درانتخابات سراسری رای آوردند و به مجلس راه یافتند.

اما در سال‌های اخیر، زنان جایگاه بهترییافته‌اند و در بسیاری از عرصه‌های هنری، اجتماعی، سیاسی و ورزشی فعالیت‌هایگسترده‌ای دارند. در سرخط بسیاری از اخبار می‌توان نام زنان بزرگی را شنید که برایمردم، دولت و جامعه خودشان نام‌آوری کرده‌اند.

این روز بزرگ را به همه زنان مسلمان تبریک می‌گوییم.


گردآوری پرتال اکاایران