در ادامه تصاویری زیبا از نورپردازی با نور نئون از Hid saib را می بینیم...
Hid saib از صورت افرادی که با افکت های نئون صورت آنها تزئین شده است عکس هایی گرفته و از نقطه نقطه های درخشان نقاشی Neon استفاده کرده و صورت سوژه هایش را با آنها تزئین کرده و از آنها عکس گرفته است که فوق العاده جذاب می باشد . (عکس های نئون از  Hid Saib عکاس پرتغالی)

عکس
مجموعه عکس
Hid saib
نئون

عکسی با افکت ورنگ امیزی نئون از مجموعه عکس های Hid saib

 زیباترین مدل ها در میان این تاریکی حاصل شده است وhid saib به درستی می داند که باید چگونه روی این عکس ها کار کند.

Neon
افکت های نئون


این واقعا سخت است که تنها با نورماوراء بنفش کار کرد. این عکس برداری واقعا پیچیده است زیرا هر حرکت اشتباه می تواند تصویر را تار کند و زیبایی آن را از دست بدهد.
این ها مدل هایی هستند که دوستان و خانواده به من پیشنهاد کرده بودند. من ترجیح می دهم کار را با متفاوت و با آدم های  گوناگون ادامه دهم.
معیار انتخاب من درست در ایجاد یک نگاه متفاوت در چشمان می باشد. درعکسها بی نظمی خاصی در شدت نور هر کدام از این لکه های رنگ Neon را مشاهده می کنیم. (عکس های نئون از  عکاس پرتغالی)
عکس
مجموعه عکس
Hid saib
نئون
Neon

افکت های نئون
عکس
مجموعه عکس
Hid saib
نئون
Neon
افکت های نئون

عکس
مجموعه عکس
Hid saib
نئون
Neon

 

منبع : seemorgh.com