آکا ایران: تابش در این تصویر در کنار، احمد مسجدجامعی و محمدمهدی حیدریان دیده می‌شود. براساس نوشته مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی در اینستاگرام، این عکس به سال 1385 و حاشیه کارگاه آواز شجریان بازمی‌گردد.

منبع :