ژاپن

باید بگوییم که اسم این هنر جدید ما هنر اریگامی‌اسکناس یا «تا کردن پول» نامیده شده، در اینجا با استفاده از خم کردن، پیچاندن و...

 

 هنر اریگامی ‌(هنر تا کردن کاغذ)
خاستگاه اصلی هنر اریگامی‌ کشور چین است، اما دوره رشد و توسعه اش را در ژاپن گذرانیده است. زمان‌های گذشته اریگامی ‌در ژاپن به منظور عبادت و پرستش اجرا می‌گردید و تا موقعی که این هنر در سرار جهان گسترده شود در فرهنگ عام مردم ژاپن محبوبیت داشت. اکنون در تمام مدراس ابتدایی کشور ژاپن اریگامی ‌جزو یکی از درسهای اجباری محسوب می‌شود. طی چند دهه گذشته تکنولوژی اریگامی ‌مدرن در سراسر جهان توسعه پیدا کرد و امروزه چنان بین‌المللی شده که احتمالا در تصور اکثر ما نمی‌گنجد. پس مدت زمان زیادی از ورود اریگامی‌ مدرن به تعالیم آموزشی بچه ها نمی‌گذرد و البته این هنر سنتی چالش برانگیز است و نیز هنری است الهام بخش که ایده های جدید و جالب همواره در آن مورد توجه بوده است.
باید بگوییم که اسم این هنر جدید ما هنر اریگامی ‌اسکناس یا «تا کردن پول» نامیده شده، در اینجا با استفاده از خم کردن، پیچاندن و تا کردن و استفاده بجا از بافت و طرح پول آثاری الهام‌بخش و بسیار طبیعی خلق شده که هم می‌تواند نوعی ایده جدید برای شما باشد و هم می‌تواند حس زیبایی شناسی‌تان را ارضا کند.
 
 
تا کردن کاغذ
ارگامی اسکناس
 
هنر ارگامی
هنر سنتی
 
ژاپن
تا کردن کاغذ
 
ارگامی اسکناس
هنر ارگامی
 
هنر سنتی
ژاپن
 
تا کردن کاغذ
ارگامی اسکناس
 
هنر ارگامی
هنر سنتی
 
ژاپن
تا کردن کاغذ
 
ارگامی اسکناس
هنر ارگامی
 
هنر سنتی
ژاپن
 
تا کردن کاغذ
ارگامی اسکناس
 
هنر ارگامی
هنر سنتی
 
ژاپن
تا کردن کاغذ
 
ارگامی اسکناس
هنر ارگامی
  

منبع : seemorgh.com