آکاایران: عکس های اختصاصی سیمرغ از شبنم قلی خانی و همسرش در یک مراسم

عکس های اختصاصی سیمرغ از شبنم قلی خانی و همسرش در یک مراسمعکس های اختصاصی سیمرغ از شبنم قلی خانی و همسرش در یک مراسم  -آکاعکس های اختصاصی سیمرغ از شبنم قلی خانی و همسرش در یک مراسم  -آکا

شبنم قلی خانی بازیگر 38 ساله کشورمان به همراه همسرش در یک مراسم حاضر شده بود که در ادامه عکس های آنها را مشاهده می کنید.

شبنم قلی خانی بازیگر کشورمان به ایران بازگشته و به همراه همسرش در اکران خصوصی یک فیلم حضور پیدا کرد.
اکران خصوصی فیلم تابو برگزار شد و شبنم قلی خانی بازیگر 38 ساله کشورمان به همراه همسرش در این مراسم حاضر بود.


عکس شبنم قلی خانی و همسرش

عکس های اختصاصی سیمرغ از شبنم قلی خانی و همسرش در یک مراسم  -آکاعکس های اختصاصی سیمرغ از شبنم قلی خانی و همسرش در یک مراسم  -آکا

 

عکس های اختصاصی سیمرغ از شبنم قلی خانی و همسرش در یک مراسم  -آکاعکس های اختصاصی سیمرغ از شبنم قلی خانی و همسرش در یک مراسم  -آکا

 

عکس های اختصاصی سیمرغ از شبنم قلی خانی و همسرش در یک مراسم  -آکاعکس های اختصاصی سیمرغ از شبنم قلی خانی و همسرش در یک مراسم  -آکا

 

 اخبار فرهنگی  - سیمرغ 

 گرد آوری مطالب : آکا ایران


منبع :