آکاایران: برگزاری روضه ماهانه بنیامین در هند! + ظاهر همسر بنیامین شبیه هندی ها

برگزاری روضه ماهانه بنیامین در هند! + ظاهر همسر بنیامین شبیه هندی هابرگزاری روضه ماهانه بنیامین در هند! + ظاهر همسر بنیامین شبیه هندی ها  -آکابرگزاری روضه ماهانه بنیامین در هند! + ظاهر همسر بنیامین شبیه هندی ها  -آکا

بنیامین بهادری عکس های جدیدی از همسرش و همچنین برگزار روضه در بمبئی منتشر کرده است.

بنیامین بهادری با انتشار دو عکس جدید, صفحه شخصی اش را بروز کرده است.
عکس اول مربوط به برگزاری روضه ماهانه بنیامین می باشد که در شهر بمبئی برگزار شده است و عکس دوم مربوط به ظاهر هندی همسرش می باشد!
****
دلم تنگه واسه عطر گل یاس
گمونم هر چى دلتنگى تو دنیاس
میون سینه من خونه کرده
گل یاسم گل یاسم گل یاس
چون تهران نیستیم، نمیدونستم امشب روضه ماهانه خونه مون رو کجا مى تونیم برگزار کنیم.
خلاصه دنیا چرخید و چرخید تا وسط شهر بمبئى جایى که حتى نمیشه فکرش رو کرد، مجلس جمع و جور ما مثل هر ماه برگزار شد با ده بیست نفر ایرانى و هندى با عشق ..

 

روضه بنیامین در شهر بمبئی

برگزاری روضه ماهانه بنیامین در هند! + ظاهر همسر بنیامین شبیه هندی ها  -آکابرگزاری روضه ماهانه بنیامین در هند! + ظاهر همسر بنیامین شبیه هندی ها  -آکا

 

بنیامین و همسرش در بمبئی

برگزاری روضه ماهانه بنیامین در هند! + ظاهر همسر بنیامین شبیه هندی ها  -آکابرگزاری روضه ماهانه بنیامین در هند! + ظاهر همسر بنیامین شبیه هندی ها  -آکا

 

اخبار فرهنگی و هنری - سیمرغ

 گرد آوری مطالب : آکا ایران


منبع :