آکاایران: فاطمه معتمد آریا در حال کله پاچه خوردن

این دو بازیگر کشورمان همچنین به یک کله پزی رفته بوده و عکسی به یادگار گرفتند!

جای شما رو چشمامه خانم، جای شما تو دلمه، …

آخ که چقدر زندگی کردنو ازتون یاد گرفتم، به یه چیزایی گوش نکردن و فکر نکردن و به اینکه رفیقام کم باشن و اونایی باشن که باید باشن

به اینکه هر روز بیشتر عاشق ِ مردمم باشم و خانوادم…

خوش بحالمون که وقتی رو پاییم که وقتِ شماست، این نعمته که من خاطره هام رو با شما تعریف کنم، تا خاطره هایی از شما می شنیدم

به خدا که حسرت ندیدن یه آدمایی تو تاریخ، یه آدمایی که با بودنشون و نفسشون حال ِ خیلی ها رو خوب کردن.

خلاصه که روی ماهتون رو قربون

پ ن : گشنمون شد، رفتیم سر ِ وصال سیراب شیردون بزنیم( آلونک) بسته بود ، دو تا لیمو گرفتیم ، رفتیم اینجا, درجه یک بود

صابر ابر و فاطمه معتمدآریا در کله پزی

آکاایران: صابر ابر و فاطمه معتمد آریا در حال کله پاچه خوردن

منبع :