آکاایران: آموزش حرفه ای فتوشاپ


پنلِ Histogram، اطلاعاتِ مربوط به مقدارِ روشنایی که در تصویر وجود دارد را به صورتِ یک نمودار به شما نشان می دهد یعنی به شما می گوید که مثلا چه تعداد از پیکسل های تصویر در ناحیه روشن و چه تعداد در ناحیه تاریک قرار گرفته اند یا به عبارتِ دیگر می گوید که مثلا چه مقدار از تصویر ، روشن و چه مقدار تاریک است به عبارتِ دیگر می توان گفت که شما حتی بدونِ نگاه کردن به تصویر و فقط با مشاهده کردنِ هیستوگرامِ تصویرِ موردِ نظر می توانید به مقدارِ جزئیاتی از تصویر که در ناحیه های روشن ، میانی و تاریک قرار گرفته اند پی ببرید البته بحثِ ما درباره پنلِ هیستوگرامِ موجود در داخلِ فتوشاپ است اما در دنیای عکاسی نیز این هیستوگرام وجود دارد و واقعیت این است که اصلا این هیستوگرام از دنیای عکاسی واردِ نرم افزارِ فتوشاپ شده است به عبارتِ دیگر ، بعضی از دوربین های دیجیتال طوری طراحی شده اند که عکاس می تواند هیستوگرامِ تصویر را قبل از عکاسی یا حتی بعد از گرفته شدنِ عکس بر روی صفحه نمایشی که در پشتِ دوربینِ عکاسی وجود دارد مشاهده کند و به کیفیتِ روشنایی در تصویرِ موردِ نظر پی ببرد همچنین لازم است بدانید که نمودارِ هیستوگرام، هیچگونه تغییری بر روی تصویر ایجاد نمی کند بلکه فقط هر آنچه که در تصویر وجود دارد را به صورتِ یک نمودار به ما نشان می دهد ضمنا لازم است بدانید که توضیحاتِ مربوط به نمودارِ هیستوگرام در این کتاب بر اساسِ تصاویرِ هشت بیتی که از مدِ RGB استفاده می کنند ارائه می شود البته پر واضح است که همین اطلاعات برای بررسی کردنِ هیستوگرامِ تصاویرِ دیگر نیز کفایت می کند .

تصاویرِ هشت بیتی که در مدِ RGB قرار دارند از سه کانالِ رنگی با نام های R ، G و B تشکیل شده اند که R مخففِ Red به معنای قرمز ، G مخففِ Green به معنای سبز و B مخففِ Blue به معنای آبی می باشد در واقع مدِ این تصاویر با نامِ RGB معرفی می شود که شما برای دیدنِ مدِ تصاویر می توانید از منوی Image بر روی گزینه Mode کلیک کرده و مدِ تصویرِ موردِ نظرتان را در منوی جدیدی که باز می شود مشاهده کنید . هر کدام از کانال های قرمز ، سبز و آبی ، فقط و فقط رنگِ همنامِ خود را در درونِ خود نگه می دارند یعنی مثلا کانالِ قرمز ، فقط و فقط رنگِ قرمز را در خود نگه می دارد به عبارتِ دیگر می توان گفت که یک تصویرِ RGB از ترکیب شدنِ این سه کانالِ رنگی است که تشکیل می شود خب حالا لازم است بدانید که پیکسل های موجود در هر کدام از این کانال های R ، G و B می توانند از ۲۵۶ سطحِ روشنایی تشکیل شوند عددِ ۰ معرفِ تاریک ترین حالت و عددِ ۲۵۵ معرفِ روشن ترین حالت می باشد هر چه از عددِ ۰ به سمتِ ۲۵۵ بروید آنگاه پیکسل های تصویر روشنتر می شوند در واقع هر کدام از پیکسل های تصویر در تصاویرِ RGB دارای یک سطحِ روشنایی هستند که در بازه [ ۰ , ۲۵۵ ] قرار گرفته اند یعنی مثلا اگر یکی از پیکسل های تصویر دارای سطحِ روشناییِ ۰ باشد آنگاه در داخلِ تصویر به صورتِ سیاه رنگ ظاهر می شود چون هیچ نوری به این پیکسل اِعمال نشده است و اگر یکی از پیکسل های تصویر دارای سطحِ روشنایی ۲۵۵ باشد آنگاه در داخلِ تصویر به صورتِ سفید رنگ ظاهر می شود زیرا این پیکسل دارای بیشترین مقدارِ روشنایی می باشد همین موضوع را در کانال های رنگی بررسی کنیم تا درکِ بهتری از این موضوع پیدا کنیم نظرِ من کانالِ قرمز است هر چند که می تواند کانالِ سبز یا آبی نیز باشد بهرحال اگر مثلا یکی از پیکسل های موجود در کانالِ قرمز دارای سطحِ روشنایی برابر با ۱۰ باشد خب این یعنی اینکه نورِ زیادی به این پیکسل نرسیده است و ما این پیکسل را با رنگِ قرمزِ تیره در تصویر مشاهده خواهیم کرد حالا فرض کنید که مثلا یکی از پیکسل های موجود در کانالِ قرمز ، دارای سطحِ روشنایی برابر با ۲۳۰ است این یعنی اینکه تقریبا نورِ زیادی به این پیکسل رسیده است و ما این پیکسل را با رنگِ قرمزِ روشن در داخلِ تصویر مشاهده خواهیم کرد البته توجه داشته باشید این امکان وجود دارد که این پیکسل ، با رنگِ قرمز در تصویرِ RGB نشان داده نشود زیرا ما دو کانالِ رنگیِ دیگر با نام های G و B هم داریم که تصویرِ نهایی از ترکیب شدنِ این سه کانالِ رنگی است که شکل می گیرد .

اما این مطالبی که یاد گرفتیم چه ربطی به پنلِ هیستوگرام دارند ؟

در واقع پنلِ هیستوگرام نیز به ۲۵۶ سطحِ روشنایی تقسیم بندی شده است شاید بپرسید که این تقسیم بندی در کجای این پنل است ؟ در جواب باید عرض کنم که نمودارِ هیستوگرام در داخلِ یک کادرِ مستطیل شکل قرار گرفته است که ضلعِ پایینِ این کادرِ مستطیل شکل به ۲۵۶ سطحِ روشنایی تقسیم بندی شده است شما این تقسیمات را نمی بینید اما وجود دارند به عبارتِ دیگر می توان گفت که ضلعِ پایینِ این کادرِ مستطیل شکل در داخلِ فتوشاپ به عنوانِ محورِ افقیِ نمودارِ هیستوگرام معرفی شده است که مقدارِ ۰ در منتهی الیه سمتِ چپ و مقدارِ ۲۵۵ در منتهی الیه سمتِ راستِ این محورِ افقی قرار دارد یعنی هر چه از سمتِ چپِ نمودارِ هیستوگرام به سمتِ راستِ آن برویم آنگاه به پیکسل های روشنترِ تصویر می رسیم و هر چه از سمتِ راستِ این نمودار به سمتِ چپِ آن برویم آنگاه به پیکسل های تاریکِ موجود در تصویر خواهیم رسید اما محورِ عمودیِ این نمودار چه می گوید ؟ محورِ عمودیِ نمودارِ هیستوگرام به شما می گوید که چند پیکسل از هر سطحِ روشنایی در داخلِ تصویر وجود دارد هر چه تعدادِ پیکسل های یک سطحِ روشنایی بیشتر باشد آنگاه ارتفاعِ نمودار در همان سطحِ روشنایی ، بلند تر می شود مثلا اگر تعدادِ پیکسل هایی که دارای سطحِ روشناییِ ۲۳۰ هستند از تعدادِ پیکسل های دیگرِ تصویر بیشتر باشد آنگاه ارتفاعِ نمودارِ هیستوگرام در سطحِ روشناییِ ۲۳۰ از قسمت های دیگرِ نمودار ، بلند تر می شود .

نکته :

محورِ افقیِ نمودارِ هیستوگرام ، نشان دهنده سطوحِ روشنایی و محورِ عمودیِ نمودارِ هیستوگرام نشان دهنده تعدادِ پیکسل های موجود در هر سطح از روشنایی می باشد .

تقسیم کردنِ محورِ افقیِ نمودارِ هیستوگرام به پنج ناحیه مجزا :

معمولا محورِ افقیِ نمودارِ هیستوگرام را به پنج ناحیه مجزا تقسیم بندی می کنند که هر کدام از این پنج ناحیه دارای ۵۰ سطحِ روشنایی می باشد .

این پنج ناحیه را در تصویرِ زیر مشاهده می کنید.

آموزش حرفه ای فتوشاپ - درس ششم (پنل Histogram) -آکاابزارهای فتوشاپ٬ آموزش حرفه ای فتوشاپ٬ آموزش صفر تا صد فتوشاپ٬ آموزش طراحی بروشور٬ آموزش طراحی کاتالوگ٬ آموزش طراحی کارت ویزیت٬ آموزش فتوشاپ٬ آموزش فتوشاپ CC٬ آموزش مقدماتی فتوشاپ٬ فتوشاپ٬ فتوشاپ حرفه ای٬ پنل هیستوگرام در فتوشاپ

اگر تجمع نمودارِ هیستوگرام در یکی از این پنج ناحیه بیشتر باشد یعنی اینکه تعدادِ پیکسل های تصویر در آن ناحیه بیشتر است مثلا اگر به نمودارِ موجود در تصویرِ قبلی نگاه کنید آنگاه متوجه می شوید که تجمعِ نمودار در دو ناحیه روشن و میانه بیشتر از نواحیه دیگر است یعنی اینکه قسمتِ اعظمی از تصویر در سطوحِ روشن و میانه قرار گرفته است همچنین باز هم اگر با دقتِ بیشتری به نمودارِ هیستوگرام در تصویرِ قبلی نگاه کنید آنگاه متوجه می شوید که ارتفاعِ نمودار نیز در دو ناحیه روشن و میانه ، بلند تر از قسمت های دیگرِ نمودار می باشد یعنی اینکه تعدادِ پیکسل هایی که در این دو ناحیه قرار گرفته اند بیشتر از تعدادِ پیکسل هایی است که در مناطقِ دیگرِ تصویر قرار گرفته اند .

اگر به تصویرِ زیر نگاه کنید آنگاه متوجه می شوید که هر چه تصویر ، روشن تر می شود آنگاه نمودارِ هیستوگرام ، بیشتر در سمتِ راست ، تجمع می کند و هر چه تاریک تر می شود آنگاه این نمودار، بیشتر در سمتِ چپ ، تجمع می کند .

 Histogram

فضای خالی در سمتِ راست و سمتِ چپِ نمودار :

بعضی وقت ها ، سمتِ راست یا سمتِ چپِ نمودارِ هیستوگرام خالی است مانندِ تصویرِ زیر که سمتِ راستِ نمودار خالی است .

آموزش حرفه ای فتوشاپ - درس ششم (پنل Histogram) -آکاابزارهای فتوشاپ٬ آموزش حرفه ای فتوشاپ٬ آموزش صفر تا صد فتوشاپ٬ آموزش طراحی بروشور٬ آموزش طراحی کاتالوگ٬ آموزش طراحی کارت ویزیت٬ آموزش فتوشاپ٬ آموزش فتوشاپ CC٬ آموزش مقدماتی فتوشاپ٬ فتوشاپ٬ فتوشاپ حرفه ای٬ پنل هیستوگرام در فتوشاپ

خالی بودنِ قسمتی از یک نمودارِ هیستوگرام به این معنا است که هیچگونه اطلاعاتِ تصویری در آن قسمت از نمودار وجود ندارد مثلا نمودارِ موجود در تصویرِ بالا در سمتِ چپ تجمع کرده است و ناحیه بزرگی از نمودار در سمتِ راست ، خالی است همینجا بدونِ اینکه تصویرِ مربوط به این نمودار را مشاهده کنیم می توانیم از روی نمودار حدس بزنیم که تصویر از لحاظِ سطوحِ روشنایی به چه شکل است نمودارِ بالا در سه سطحِ خیلی روشن ، روشن و میانه ، خالی است یعنی اینکه هیچ کدام از پیکسل های موجود در تصویر دارای سطوحِ روشناییِ خیلی روشن ، روشن و میانه نیستند و چونکه این نمودار در سمتِ چپ تجمع کرده است پس می توانیم متوجه شویم که تمامِ پیکسل های تصویر دارای روشناییِ اندکی هستند طوری که می توان تشخیص داد که این نمودار مربوط به یک تصویرِ تاریک می باشد همچنین قله نمودار ، دارای ارتفاعِ زیادی است و این ارتفاعِ زیاد در ناحیه خیلی تاریکِ نمودار ایجاد شده است یعنی اینکه تعدادِ پیکسل هایی که از روشناییِ اندکی برخوردار هستند زیاد می باشد .

بیرون رفتنِ نمودارِ هیستوگرام از ضلعِ سمتِ راست یا ضلعِ سمتِ چپِ کادرِ مستطیل شکل :

فرض کنید که در یک روزِ آفتابی با تابشِ شدیدِ نورِ خورشید روبرو شده اید و در همین حال قصد کرده اید که در زیرِ این نورِ شدیدِ خورشید عکاسی کنید اگر در این حالت عکاسی کنید آنگاه این امکان وجود دارد که دوربینِ عکاسیِ شما جزئیاتِ موجود در قسمت های بسیار روشن را ثبت نکند در این حالت نمودارِ هیستوگرامِ مربوط به همچنین تصویری از ضلعِ سمتِ راستِ کادرِ مستطیل شکل که نمودارِ هیستوگرام را احاطه کرده است خارج می شود این رفتارِ هیستوگرام نشان از آن دارد که در داخلِ تصویر ، اتفاقاتِ خاصی افتاده است در واقع اگر نمودارِ هیستوگرام از ضلعِ سمتِ راست خارج شود یعنی اینکه قسمتی از تصویر به خاطرِ نورِ بسیار شدیدی که در هنگامِ عکسبرداری به سنسورِ دوربین رسیده است سفید شده است و تمامِ این مطلب فقط به این خاطر عنوان شد که شما نهایتا به این نکته ای که می گویم توجه داشته باشید آن قسمت از تصویر که در اثرِ نورِ شدید با رنگِ سفید ظاهر شده است دقیقا همان قسمتی از نمودارِ هیستوگرام است که در داخلِ کادرِ مستطیل شکل وجود ندارد و از ضلعِ سمتِ راستِ کادرِ مستطیل شکل خارج شده است در واقع زمانیکه نور تا این حد شدید است آنگاه بخشِ اعظمی از نمودارِ هیستوگرام در سمتِ راست و چسبیده به ضلعِ سمتِ راستِ کادرِ مستطیل شکل ، تجمع می کند که این نشان از این موضوع دارد که ما با یک تصویرِ فوق العاده روشن مواجه هستیم همین موضوع نیز می تواند برای بخشِ سمتِ چپِ نمودارِ هیستوگرام هم اتفاق بیافتد یعنی اگر نورِ اندکی در هنگامِ عکسبرداری به سطحِ سنسور برسد آنگاه تصویر ، تاریک شده و این موضوع باعث می شود که نمودارِ هیستوگرام در سمتِ چپِ کادرِ مستطیل شکل تجمع کند در واقع اگر به قسمتی از تصویر ، هیچ نوری نرسد آنگاه نمودارِ هیستوگرام از ضلعِ سمتِ چپِ کادرِ مستطیل شکل خارج می شود .

نکته :

اگر نمودارِ هیستوگرام از سمتِ راست و یا از سمتِ چپِ کادرِ مستطیل شکل خارج شده باشد آنگاه ما مقداری از اطلاعاتِ تصویری را از دست داده ایم چرا این حرف را می زنم ؟ زیرا اگر قسمتی از تصویر به خاطرِ نورِ شدید ، سفید شده باشد و یا اگر قسمتی از تصویر به خاطرِ نورِ کم ، سیاه شده باشد آنگاه جزئیاتِ موجود در این مناطقِ سفید و سیاه در داخلِ تصویر مشخص نمی باشد در این حالت گفته می شود که آن مناطقِ سفید ، اوراکسپوز (overexpose ) شده اند یعنی بیش از حدِ مجاز به آن قسمت های تصویر نور رسیده است همچنین اگر قسمتی از تصویر به خاطرِ نورِ کم ، سیاه شود آنگاه گفته می شود که آن قسمت از تصویر ، آندراکسپوز (underexpose ) شده است یعنی کمتر از حدِ مجاز به آن قسمت از تصویر نور رسیده است .

 Histogram

آیا راهِ حلی برای برگردانِ جزئیات به ناحیه های اوراکسپوز و آندراکسپوز وجود دارد؟

جواب مثبت است در واقع فرمان های بسیاری در فتوشاپ وجود دارند که می توانند اندکی از اطلاعاتِ موجود در مناطقِ اوراکسپوز و آندراکسپوز را بازیابی کنند که به عنوانِ مثال می توانم به فرمان های Level و Curves که از منوی Image در دسترس هستند نام ببرم که البته در جای خودش درباره این فرمان های بسیار مفید هم صحبت کرده ام .

در شکلِ زیر می توانید نمونه ای از تصویری که قسمتی از آن در اثرِ نورِ شدید ، اوراکسپوز شده است را مشاهده کنید .

آموزش حرفه ای فتوشاپ - درس ششم (پنل Histogram) -آکاابزارهای فتوشاپ٬ آموزش حرفه ای فتوشاپ٬ آموزش صفر تا صد فتوشاپ٬ آموزش طراحی بروشور٬ آموزش طراحی کاتالوگ٬ آموزش طراحی کارت ویزیت٬ آموزش فتوشاپ٬ آموزش فتوشاپ CC٬ آموزش مقدماتی فتوشاپ٬ فتوشاپ٬ فتوشاپ حرفه ای٬ پنل هیستوگرام در فتوشاپ

آیا همیشه می توانیم جزئیاتِ موجود در مناطقِ اوراکسپوز و آندراکسپوز را بازیابی کنیم؟

جواب منفی است یعنی اینکه همیشه این کار ممکن نیست بلکه فقط بعضی از تصاویر این اجازه را به ما می دهند زیرا بعضی از تصاویر هستند که هر کاری هم با آن ها می کنیم باز هم نمی توانیم جزئیاتِ از دست رفته را احیاء کنیم و همین موضوع باید باعث شود که در هنگامِ عکسبرداری ، بیشتر دقت کنیم تا جزئیاتِ تصویر را از دست ندهیم البته فرمت هایی هم وجود دارند که راحت تر می توانیم در آن ها جزئیات را به مناطقِ اوراکسپوز و یا آندراکسپوز شده برگردانیم به عنوانِ مثال تصاویری که با فرمتِ RAW عکسبرداری شده اند دارای جزئیاتِ بیشتری هستند و معمولا راحت تر می توانیم جزئیات را در اینگونه تصاویر احیاء کنیم در واقع جزئیاتِ موجود در اکثرِ تصاویری که با فرمتِ RAW گرفته شده اند از دست نرفته اند بلکه فقط پنهان شده اند که با اندکی تاریک یا روشن تر کردنِ تصویر می توانیم این جزئیات را بازیابی کنیم البته در فصلِ مربوط به تصاویرِ RAW با این موضوع بیشتر آشنا خواهید شد .

حالت های نمایشِ پنلِ هیستوگرام :

سه حالت برای نمایش دادنِ این پنل در فتوشاپ وجود دارد که از منوی این پنل در دسترس هستند ابتدا بر روی دکمه ای که در گوشه بالا و سمتِ راستِ پنلِ هیستوگرام وجود دارد کلیک کنید تا منوی این پنل گشوده شود .

 Histogram

حالت های نمایشی که در این منو وجود دارند به ترتیب از بالا تا پایین عبارتند از:

Compact View :

فقط هیستوگرام را نشان می دهد .

Expanded View :

هیستوگرام را به همراهِ اطلاعاتِ آماری نشان می دهد .

All Channels View :

هیستوگرام را به همراهِ اطلاعاتِ آماری و کانال های رنگی نشان می دهد .

این سه حالتِ نمایش را می توانید در تصویرِ زیر نیز مشاهده کنید .

آموزش حرفه ای فتوشاپ - درس ششم (پنل Histogram) -آکاابزارهای فتوشاپ٬ آموزش حرفه ای فتوشاپ٬ آموزش صفر تا صد فتوشاپ٬ آموزش طراحی بروشور٬ آموزش طراحی کاتالوگ٬ آموزش طراحی کارت ویزیت٬ آموزش فتوشاپ٬ آموزش فتوشاپ CC٬ آموزش مقدماتی فتوشاپ٬ فتوشاپ٬ فتوشاپ حرفه ای٬ پنل هیستوگرام در فتوشاپ

نکته :

در حالتِ All Channels View می توانید هیستوگرامِ تصویر را برای هر کدام از کانال های رنگی به صورتِ جداگانه بررسی کنید در واقع در حالتِ All Channels View ، چهار هیستوگرام وجود دارد که سه هیستوگرامِ پایینی مربوط به کانال های رنگی و بالاترین هیستوگرام مربوط به تصویرِ ترکیب شده از این سه کانالِ رنگی می باشد .

اطلاعاتِ آماری :

این اطلاعات فقط در زمانی نشان داده می شوند که شما یکی از حالت های نمایشِ Expanded و یا All Channels را انتخاب کرد باشید در این دو حالت ، اطلاعاتِ آماری در زیرِ نمودارِ هیستوگرام نشان داده می شود که در ادامه قصد دارم درباره این اطلاعاتِ آماری توضیح دهم .

Level :

اگر اشاره گرِ ماوس را بر روی نمودارِ هیستوگرام حرکت دهید آنگاه همان سطحِ روشنایی که در زیرِ اشاره گرِ ماوس قرار گرفته است در مقابلِ عنوانِ Level نشان داده می شود مثلا اگر اشاره گرِ ماوس را بر روی قسمتی از نمودار نگه دارید و سپس عددِ ۲۰۰ در روبروی عنوانِ Level درج شود یعنی اینکه همان قسمت از نمودارِ هیستوگرام دارای روشنایی برابر با ۲۰۰ می باشد در واقع مقادیری که در جلوی عنوانِ Level نمایش داده می شوند از ۰ تا ۲۵۵ متغیر هستند هر چه اشاره گرِ ماوس را بیشتر به ضلعِ سمتِ راست نزدیک کنید آنگاه به سطحِ روشناییِ ۲۵۵ که روشن ترین سطح است نزدیک تر می شوید و بالعکس هر چه اشاره گرِ ماوس را به ضلعِ سمتِ چپ نزدیک تر کنید آنگاه به سطحِ روشناییِ ۰ که تاریک ترین سطح است نزدیک تر می شوید همچنین اگر بر روی قمستی از نمودارِ هیستوگرام کلیک و درگ کنید آنگاه یک محدوده از نمودار انتخاب می شود و شما می توانید سطوحِ روشناییِ ابتدا تا انتهای این محدوده را در مقابلِ عنوانِ Level مشاهده کنید .

Count :

مقداری که در مقابلِ عنوانِ Count درج می شود نشان دهنده تعدادِ پیکسل های موجود در هر سطح از روشنایی است به عنوان مثال اگر اشاره گرِ ماوس را بر روی قسمتی از نمودارِ هیستوگرام نگه دارید آنگاه تعدادِ پیکسل هایی که در آن سطح از روشنایی وجود دارند در مقابلِ عنوانِ Count درج می شود همچنین اگر بر روی نمودارِ هیستوگرام ، کلیک و درگ کنید آنگاه تعدادِ پیکسل هایی از تصویر که در آن محدوده از روشنایی قرار گرفته اند در مقابلِ عنوانِ Count نمایش داده می شود .

نکته :

عددی که در مقابلِ عنوانِ Count نمایش داده می شود نشان دهنده مجموعِ تعدادِ پیکسل هایی از آن سطحِ روشنایی است که در هر سه کانالِ قرمز ، سبز و آبی وجود دارند .

Percentile :

اگر اشاره گرِ ماوس را بر روی نمودارِ هیستوگرام نگه دارید آنگاه گزینه Percentile به شما می گوید که فاصله میانِ ضلعِ سمتِ چپ تا اشاره گرِ ماوس ، چند درصد از کلِ نمودارِ هیستوگرام را تشکیل داده است مثلا اگر مقدارِ ۶۰ درصد در مقابلِ عنوانِ Percentile درج شده باشد یعنی اینکه فاصله میانِ ضلعِ سمتِ چپِ کادرِ مستطیل شکل تا اشاره گرِ ماوس برابر با ۶۰ درصدِ کلِ نمودارِ هیستوگرام می باشد این گزینه زمانی کاربرد دارد که مثلا می خواهید بدانید که یک قسمتِ خاص از نمودارِ هیستوگرام ، چند درصد از کلِ نمودار را شامل شده است در این حالت کافیست که بر روی نمودار هیستوگرام ، کلیک و درگ کنید تا آن ناحیه موردِ نظرتان انتخاب شود حالا اگر به گزینه Percentile نگاه کنید آنگاه متوجه خواهید شد که ناحیه انتخاب شده چند درصد از کلِ نمودارِ هیستوگرام را تشکیل می دهد با این کار می توانید متوجه شوید که مثلا چند درصد از تصویر دارای روشناییِ بیش از اندازه است یا مثلا چند درصد از تصویر با نورِ بسیار اندک ثبت شده است .

Cache Level :

Cache ، یک نوع حافظه موقت است که امکانِ دسترسیِ سریع تر به اطلاعات را فراهم می کند در واقع می توان گفت که حافظه Cache به عنوانِ بخشی از حافظه موقت ساخته شده است ابتدا فرض کنید که حافظه Cache وجود ندارد در این حالت اگر یک تصویر را در داخلِ فتوشاپ باز کنید آنگاه اطلاعاتِ مربوط به این تصویر در داخلِ حافظه موقت یعنی RAM قرار می گیرد و شما به راحتی میتوانید پنلِ هیستوگرام را باز کرده و سطوحِ روشناییِ این تصویر را در داخلِ پنلِ هیستوگرام مشاهده کنید حالا با فرضِ بر اینکه حافظه Cache وجود ندارد اگر تصویر را مرحله به مرحله روشن تر کنید آنگاه فتوشاپ در هر مرحله به سراغِ همان نسخه اولیه از تصویر که در داخلِ RAM قرار گرفته است می رود و کار را از سر می گیرد و تصویر را روشن تر می کند حالا اگر حافظه Cache وجود داشته باشد که وجود هم دارد آنگاه چه اتفاقی می افتد ؟ در این حالت اگر تصویر را روشن تر کنید آنگاه اطلاعاتِ جدید که مربوط به روشن تر شدنِ تصویر می باشد در داخلِ حافظه Cache قرار داده می شود و حالا اگر برای بار دوم بخواهیم این تصویر را باز هم روشن تر کنیم آنگاه چونکه حافظه Cache وجود دارد دیگر فتوشاپ به سراغِ نسخه اولیه که در داخلِ RAM قرار گرفته بود نخواهد رفت بلکه به سراغِ نسخه ویرایش شده که در Cache قرار گرفته است می رود و کار را از ادامه ویرایشِ قبلی شروع می کند اینطوری است که کار سریع تر انجام می شود اما اعدادی که در مقابلِ عنوانِ Cache نشان داده می شوند چه هستند ؟ این اعداد از ۱ تا ۸ متغیر هستند عددِ ۱ نشان از آن دارد که فتوشاپ فقط به نسخه اصلیِ تصویر که در حافظه RAM قرار گرفته است دسترسی دارد اما اعدادِ ۲ تا ۸ نشان از آن دارند که فتوشاپ به نسخه های ویرایش شده تصویر که در حافظه Cache قرار گرفته اند دسترسی دارد در واقع این اعداد به مقدارِ حافظه سیستمِ شما بستگی دارند و هر وقت که فتوشاپ لازم بداند آنگاه یک نسخه دیگر از تصویرِ ویرایش شده را در داخلِ Cache قرار می دهد اگر سیستمِ شما از حافظه بیشتر از ۲ گیگ استفاده می کند پیشنهاد می کنم که از تعدادِ Cache های بالاتری استفاده کنید تا سرعتِ کار بیشتر شود برای اینکه تعدادِ Cache ها را مشخص کنید می بایست در نوار منوهای فتوشاپ بر روی گزینه Edit کلیک کنید و سپس از منوی باز شده بر روی گزینه Preferences کلیک کنید و نهایتا از منوی جدیدی که باز می شود گزینه Performance را انتخاب کنید حال در پنجره باز شده به سراغِ بخشِ History & Cache رفته و تعدادِ Cache ها را از طریقِ گزینه Cache Level مشخص کنید .

خالی کردنِ حافظه Cache :

اگر حافظه Cache را خالی کنید آنگاه فتوشاپ آخرین تنظیماتِ انجام شده را ثبت می کند و نمودارِ هیستوگرام را بر اساسِ آخرین تنظیماتِ انجام شده به روز می کند .

برای خالی کردنِ حافظه Cache می توانید از چهار روشی که در ادامه آمده است استفاده کنید :

روشِ اول :

بر روی علامتِ مثلث شکلِ زرد رنگی که در گوشه بالا و سمتِ راستِ نمودارِ هیستوگرام ظاهر شده است کلیک کنید .

روشِ دوم :

بر روی علامتِ Refresh که به صورتِ دو فلشِ خمیده در بالای مثلثِ زرد رنگ قرار گرفته است کلیک کنید .

روشِ سوم :

بر روی دکمه ای که در گوشه بالا و سمتِ راستِ پنلِ هیستوگرام قرار گرفته است کلیک کنید تا منوی این پنل باز شود سپس بر روی گزینه Uncached Refresh کلیک کنید .

روشِ چهارم :

بر روی نمودارِ هیستوگرام ، دابل کلیک کنید .

خب حالا بهتر است که به بقیه گزینه های آماری که در پنلِ هیستوگرام باقی مانده است بپردازیم:

Mean :

این گزینه مقدارِ میانگینِ روشناییِ پیکسل های تصویر را نشان می دهد اگر به یاد داشته باشید قبلا گفتم که تصاویرِ RGB از سه کانالِ قرمز ، سبز و آبی تشکیل شده اند حالا فتوشاپ برای میانگین گرفتن از پیکسل های تصویر ، ابتدا می آید و مقدارِ روشناییِ تمامِ پیکسل های موجود در کانالِ قرمز را با هم جمع می کند و سپس حاصلِ جمع را بر تعدادِ کلِ پیکسل های موجود در کانالِ قرمز رنگ تقسیم می کند و با این کار می تواند میانگینِ سطحِ روشنایی را برای پیکسل های موجود در کانالِ قرمز رنگ بدست بیاورد همین کار را با کانالِ سبز و آبی رنگ نیز انجام می دهد یعنی الان سه تا میانگین داریم که یکی مربوط به کانالِ قرمز ، دیگری مربوط به کانالِ سبز و آخری هم مربوط به کانالِ آبی رنگ می باشد حالا اگر می خواهید میانگینِ روشنایی را در کانالِ قرمز رنگ مشاهده کنید می بایست در بالای پنلِ هیستوگرام بر روی کادرِ مقابلِ عنوانِ Channel کلیک کرده و گزینه Red را برگزینید همچنین برای دیدنِ میانگینِ کانال های سبز و آبی می بایست به ترتیب ، گزینه های Green و Blue را از کادرِ مقابلِ عنوانِ Channel انتخاب کنید اما شاید شما بخواهید که میانگینِ سطحِ روشناییِ کلِ تصویر را یکجا مشاهده کنید در این صورت می بایست گزینه RGB را از کادرِ مقابلِ عنوانِ Channel برگزینید تا مقدارِ میانگینِ کلِ تصویر نشان داده شود در این حالت فتوشاپ می آید و هر سه مقدارِ میانگینِ کانالِ قرمز ، سبز و آبی را با همدیگر جمع می کند و سپس حاصل را بر تعدادِ کانال های رنگی که سه تا است تقسیم می کند و با اینکار است که می تواند میانگینِ کلِ تصویر را بدست آورد و آن را در مقابلِ عنوانِ Mean به شما نشان دهد .

Std Dev ( Standard Deviation ) :

عددِ مقابلِ عنوانِ این گزینه نشان دهنده انحرافِ معیار است که در علمِ آمار کاربرد دارد و در همان علمِ آمار ، معنای خاصِ خودش را دارد اما برای تعریف کردنِ مفهومِ آن در فتوشاپ می بایست طورِ دیگری توضیح داد در واقع هر کدام از پیکسل های تصویر ، دارای یک سطحِ روشناییِ مخصوص به خود هستند اگر سطحِ روشناییِ اکثرِ پیکسل های تصویر نزدیک به مقدارِ میانگینِ روشنایی باشد آنگاه گفته می شود که انحرافِ معیارِ آن کم است کمترین حالت در زمانی اتفاق می افتد که شما یک تصویر که تمامِ پیکسل های موجود در آن دارای یک سطحِ روشناییِ یکسان هستند را در فتوشاپ باز کرده باشید مثلا اگر یک تصویرِ سفید رنگ را باز کنید آنگاه سطحِ روشناییِ تمامِ پیکسل های تصویر ، برابر با ۲۵۵ و کاملا برابر با میانگینِ روشنایی که آن هم ۲۵۵ است می باشد در این موقع چونکه تفاوتِ این دو عدد در کمترین حالت قرار گرفته است پس انحرافِ معیارِ آن ، کم و برابرِ عددِ صفر است حالا هر چه تفاوتِ میانِ روشناییِ پیکسل های تصویر با میانگینِ روشنایی ، بیشتر شود آنگاه انحرافِ معیارِ آن نیز بیشتر می شود به عبارتِ دیگر می توان گفت که هر چه انحرافِ معیار کمتر باشد آنگاه کنتراستِ تصویر نیز کمتر و هر چه انحرافِ معیار بیشتر باشد آنگاه کنتراستِ تصویر نیز بیشتر است .

Median :

مقدارِ میانی را نشان می دهد یعنی آن مقداری که از لحاظِ ارزشِ روشنایی

دقیقا در وسط قرار گرفته است را نشان می دهد .

Pixels :

تعدادِ پیکسل های موجود در هر کانالِ رنگی را نشان می دهد این تعداد برای هر سه کانالِ قرمز ، سبز و آبی یکسان است اگر شما دقیقا در ابتدای نمودارِ هیستوگرام که در سمتِ چپِ کادرِ مستطیل شکل قرار گرفته است کلیک کنید و سپس به سمتِ راست درگ کنید و کلِ نمودارِ هیستوگرام را انتخاب کنید آنگاه تعدادِ کلِ پیکسل های موجود در تصویر که شاملِ پیکسل های موجود در هر سه کانالِ رنگی می شود را می توانید در مقابلِ عنوانِ Count یعنی همان گزینه آماری که در زیرِ هیستوگرام قرار گرفته است مشاهده کنید این مقدار از ضرب کردنِ مقدارِ مقابلِ عنوانِ Pixels در عددِ سه که نشان دهنده تعدادِ کانال های رنگی است به دست می آید .

Channel :

این گزینه در بالای پنلِ هیستوگرام قرار دارد و شما می توانید یکی از گزینه های آن را از طریقِ کادرِ مقابلش انتخاب کنید تا هیستوگرامِ مربوط به گزینه انتخاب شده نمایش داده شود .

Source :

این گزینه در زیرِ نمودارِ هیستوگرام قرار دارد و شاملِ سه گزینه است که در ادامه با آن ها آشنا می شویم .

Entire Image :

هیستوگرامِ تمامِ تصویر را نشان می دهد .

Selected Layer :

در صورتی که چند لایه در پنلِ لایه ها داشته باشید آنگاه انتخاب کردنِ این گزینه باعث می شود که فتوشاپ فقط نمودارِ هیستوگرامِ لایه انتخاب شده را نشان دهد .

نکته :

برای آشنایی با لایه ها می توانید به فصلِ مربوط به لایه ها مراجعه کنید .

Adjustment Composite :

اگر از لایه تنظیمی استفاده کرده باشید و آن لایه را در پنلِ لایه ها انتخاب کرده باشید آنگاه در پنلِ هیستوگرام با انتخاب کردنِ گزینه Adjustment Composite می توانید نمودارِ هیستوگرامِ آن لایه تنظیمی را مشاهده کنید لایه های تنظیمی به لایه هایی گفته می شود که به صورتِ یک لایه جداگانه بر روی لایه های دیگر قرار می گیرند و هر وقت که بخواهید می توانید این لایه ها را به همراهِ تاثیراتشان ، حذف کنید در واقع لایه های تنظیمی ، تصویر را به صورتِ بدونِ تخریب ویرایش می کنند برای استفاده از لایه های تنظیمی می بایست از منوی Layer بر روی گزینه New Adjustments Layer کلیک کرده و سپس یکی از گزینه های موجود در منوی جدیدی که باز می شود را انتخاب کنید .

اما هنوز دو گزینه دیگر در داخلِ منوی پنلِ هیستوگرام باقی مانده است که در ادامه به توضیحِ آن ها پرداخته ام .

این دو گزینه عبارتند از :

Show Statistics :

اگر این گزینه را فعال کنید آنگاه اطلاعاتِ آماری در زیرِ نمودارِ هیستوگرام نشان داده می شود البته این گزینه در زمانیکه گزینه یِ Compact View را انتخاب کرده باشید غیر فعال خواهد بود .

Show Channels in Color :

اگر این گزینه را فعال کنید آنگاه نمودارِ هیستوگرام با استفاده از کانال های رنگی نشان داده می شود این گزینه نیز در زمانیکه گزینه Compact View را انتخاب کرده باشید غیر فعال خواهد بود .

آموزش حرفه ای فتوشاپ; درس اول

آموزش حرفه ای فتوشاپ; درس دوم (ابزارهای فتوشاپ)

آموزش حرفه ای فتوشاپ; درس سوم (ابزار Crop)

آموزش حرفه ای فتوشاپ; درس چهارم (کار با لایه ها)

آموزش حرفه ای فتوشاپ; درس پنجم

.

منبع :