آکاایران: شکار عکسی ترسناک و دلهره آور شده از مار کبرا !! +عکس
یک عکاس موفق به شکار عکسی ترسناک و دلهره آور شده که از مار کبرا گرفته شده است.
حمله مار کبرا
یک عکاس انگلیسی موفق به شکار عکسی بی نظیر از لحظه حمله یک مار کبرا شده است.
تام چارلتون عکاسی است به تایلند سفر کرده تا عکس هایی از طبیعت بی نظیر این کشور شکار کند.
او در اتسان کرابی در تایلند یک مار کبرا را مشاهده می کند و به سمت این مار خطرناک می رود.

شکار عکسی ترسناک و دلهره آور شده از مار کبرا !! +عکس

  شکار عکسی ترسناک و دلهره آور شده از مار کبرا !! +عکس -آکاشکار عکسی ترسناک و دلهره آور شده از مار کبرا !! +عکس
مار کبرا خشمگین و تلاش برای ترساندن عکاس

مار خشمگین شده و قصد حمله به او دارد اما این عکاس شجاع در همان لحظه موفق به شکار عکس زیر می شود.
با اینکه این عکس میتوانست آخرین عکسی که تام گرفته است اما می گوید که مار فقط قصد ترساندن مرا داشته و به سمت من حمله نکرده است.
سیمرغ

گرداوری:آکا ایران

منبع :